4

#سیاست_های_زنانه #حالت_مرد_در_زمان_مشاجرهدر درون هر مردی یک ...

♡•♡#پای_دوست_داشتنت_ایستادم♡•♡#زن بودم#پای دوست داشتنت ایستا...

قابل توجه #حقوق بگیران #نجومی و دستهای #فرو #رفته در#بیت الم...

3

بہ بالش ات سرِ خود را #فرو کنے تا صبح ولے #نخوابے و کابوسها ...

:white_down_pointing_backhand_index:قسمتی از متن اصلی:white_...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

اکنون میان پیله ی #لبهایم #پروانه های بوسه در اندیشه گریز #ف...

اكنون میان پیله ی #لبهایم#پروانه های بوسه در اندیشه گریز #فر...