نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

فقط_باش (۳ تصویر)

می‌خواهی به تنت نڪَاه ببوسم ڪہ پاهات بپیچد به هم سڪندری بنوشی ، مست ڪنی خراب آغوش من ؟ جورے ڪہ دلت بریزد خانہ بر سرت خراب شود ؟ می‌خواهی هی صدات ڪنم ، جوابم ...

می‌خواهی به تنت نڪَاه ببوسم ڪہ پاهات بپیچد به هم سڪندری بنوشی ، مست ڪنی خراب آغوش من ؟ جورے ڪہ دلت بریزد خانہ بر سرت خراب شود ؟ می‌خواهی هی صدات ڪنم ، جوابم را ندهی .. پشت میز اتو پیدات ڪنم ، لباست بسوزد برهنہ بمانی بین شب ...

تمام #فقط_باش

تمام #فقط_باش

#حامد_برادران #فقط_باش

#حامد_برادران #فقط_باش