1

فقیر و غنی

پول همه چیم نیست!

1

داغونم .. له له .. 🤕دانمارک بخاطر عوارض جانبی واکسن کرونا آس...

📍مهم فقط اینه ڪه خداجان رهات نڪنه و لاغیر

82 درصد ثروت جهان در اختیار تنها یک درصد از جمعیت کره زمین!

حدیث قدسی

2

معیشت مردم سخت‌تر از سال گذشته...

👌💯❤😊#فقر#فقیر #پایین_شهر #سیا_سفید

4

♨#تلنـــــگر⚠👱‍♂پسری، #بااخلاق و #نیک‌‌سیرت اما #فقیر به #خو...

تحریم + سوءمدیریت = فقر

#تلنـــــگر⚠👱‍♂پسری، #بااخلاق و #نیک‌‌سیرت اما #فقیر به #خوا...

♨#تلنـــــگر⚠👱‍♂پسری، #بااخلاق و #نیک‌‌سیرت اما #فقیر به #خو...

#باطن_و_ظاهر حقا که باطن دین "دل رحمی" است ‌. تو اگه دل رحم ...

تماشاچی استادیوم...

2

از آخر اول است...

حاشیه‌نشینی در شهرها با جرم رابطه مستقیم دارد.

کانال 🌸مهر بانو ۲۰۱۸🌸https://t.me/joinchat/AAAAAEZCXhtYKvSlL...

کانال 🌸مهر بانو ۲۰۱۸🌸https://t.me/joinchat/AAAAAEZCXhtYKvSlL...

سخاوت رضاخانی

2

عقد فقر و خودسوزی در بندرعباس