نسخه وب بازار مستقیم

قدس_را_هدف_داریم (۱۱ تصویر)

کار ما دادن جان مثل #سلیمانے هاست این #شهادت بخدا عادت ایرانےهاست... #مقاومت 💛 #قدس_را_هدف_داریم #مدافعان_حرم #بسیجی

کار ما دادن جان مثل #سلیمانے هاست این #شهادت بخدا عادت ایرانےهاست... #مقاومت 💛 #قدس_را_هدف_داریم #مدافعان_حرم #بسیجی

#مجاهدین_مقاومت... امریکا ای شیطان بزرگ ، پایگاه هایتان را با خاک یکسان خواهیم کرد و در منطقه در امان نخواهید ماند... #کتائب_حزب_الله💛 #قدس_را_هدف_داریم

#مجاهدین_مقاومت... امریکا ای شیطان بزرگ ، پایگاه هایتان را با خاک یکسان خواهیم کرد و در منطقه در امان نخواهید ماند... #کتائب_حزب_الله💛 #قدس_را_هدف_داریم

#کتائب_حزب_الله : منتظر باشید...به زودی باید در دریا شنا کنید... #بُکُش_بُکُش #نابودی_اسرائیل #قدس_را_هدف_داریم ...

#کتائب_حزب_الله : منتظر باشید...به زودی باید در دریا شنا کنید... #بُکُش_بُکُش #نابودی_اسرائیل #قدس_را_هدف_داریم ...

#منتظر_باشید...مجاهدین از افغانستان تا مدیترانه با تمام سلاح های خود، پایگاه هایتان را با خاک یکسان خواهند کرد... (استکبار در #منطقه جایی ندارد) ‏ ⁧ #قدس_را_هدف_داریم ‏⁧

#منتظر_باشید...مجاهدین از افغانستان تا مدیترانه با تمام سلاح های خود، پایگاه هایتان را با خاک یکسان خواهند کرد... (استکبار در #منطقه جایی ندارد) ‏ ⁧ #قدس_را_هدف_داریم ‏⁧

یکے برایِ همہ رفت! همہ براے یکے میرویمـ این تازه اول #بسمـ_الله است... | هستیم برآن عهد ڪه بستیم💛 | #قدس_را_هدف_داریم ✌️ #سننتقمvrevenge #انتقام_سخت

یکے برایِ همہ رفت! همہ براے یکے میرویمـ این تازه اول #بسمـ_الله است... | هستیم برآن عهد ڪه بستیم💛 | #قدس_را_هدف_داریم ✌️ #سننتقمvrevenge #انتقام_سخت

بیدار باش برای خوابیدن سالها وقت داری! #چریڪے‌های‌سیدعلے💛✌ #قدس_را_هدف_داریم

بیدار باش برای خوابیدن سالها وقت داری! #چریڪے‌های‌سیدعلے💛✌ #قدس_را_هدف_داریم

‏اوهن من بیت العنکبوت ... ( #اسرائیل ) ضعیف تر از خانه عنکبوت ... #قدس_را_هدف_داریم #ای_یاری_دهنده_امت ┄┅─═◈═─┅┄

‏اوهن من بیت العنکبوت ... ( #اسرائیل ) ضعیف تر از خانه عنکبوت ... #قدس_را_هدف_داریم #ای_یاری_دهنده_امت ┄┅─═◈═─┅┄

#چریڪے‌های‌سید‌علے تا ظلم هست ، مبارزه هست ... و تا مبارزه هست ما هستیم ... #قدس_را_هدف_داریم #TheGreatKhamenei #ما_ترکناک_یا_بن_الحسین #استوری

#چریڪے‌های‌سید‌علے تا ظلم هست ، مبارزه هست ... و تا مبارزه هست ما هستیم ... #قدس_را_هدف_داریم #TheGreatKhamenei #ما_ترکناک_یا_بن_الحسین #استوری

#قاسم_سلیمانی_یک_تفکر_است #قدس_را_هدف_داریم

#قاسم_سلیمانی_یک_تفکر_است #قدس_را_هدف_داریم