قوم_لر (۳۰۲ تصویر)

#قوم_لر

#قوم_لر

عاشقانه های لری من و عشقم:heavy_black_heart: #لر #لک #زبان_ل...
۲۹

عاشقانه های لری من و عشقم:heavy_black_heart: #لر #لک #زبان_ل...

#دخترلر #گلونی #لرستان #لرتباران #قوم_لر #لرم #لرزاده_فرهنگ_...
۷

#دخترلر #گلونی #لرستان #لرتباران #قوم_لر #لرم #لرزاده_فرهنگ_...

دختر زیبای لر#دخترلر#لرستان #قوم_لر #لرم #دخترزیبایلر #لباس_...
۵

دختر زیبای لر#دخترلر#لرستان #قوم_لر #لرم #دخترزیبایلر #لباس_...

ایجاد کتابخانه عمومی توسط شهرداری خرم آباد در پارکهای این شه...
۱۷

ایجاد کتابخانه عمومی توسط شهرداری خرم آباد در پارکهای این شه...

لباس لری برازنده دختران لر
جدیدترین طرح لباس لری جهت سفارش ب...
۹

لباس لری برازنده دختران لر جدیدترین طرح لباس لری جهت سفارش ب...

"ابراز عشق به زبان لری"

یه لـر نمیگه دوستت دارم عزیزم،میگه:...
۳

"ابراز عشق به زبان لری" یه لـر نمیگه دوستت دارم عزیزم،میگه:...

باید که جمله جان شوی تا لایق جانان شوی گر سوی مستان میروی مس...

باید که جمله جان شوی تا لایق جانان شوی گر سوی مستان میروی مس...

#قوم_لر
۴

#قوم_لر

#قوم_لر#قوم_لر
۵

#قوم_لر#قوم_لر

گُلوَنی سَرت نازار هَفت رَنیه دَ مین لُرسو باوانَم وِ سَرش ج...
۵

گُلوَنی سَرت نازار هَفت رَنیه دَ مین لُرسو باوانَم وِ سَرش ج...

آیین سوگواری برای تاق تخریب شده پل 1700ساله کشکان خرم ‌آباد ...
۳

آیین سوگواری برای تاق تخریب شده پل 1700ساله کشکان خرم ‌آباد ...

مِنِه تو یکی هیسیم دردِت دِ کولِمخدا نَکَه هیچوَقت بی یَک بم...
۵

مِنِه تو یکی هیسیم دردِت دِ کولِمخدا نَکَه هیچوَقت بی یَک بم...

منطقه #بمارکه #کوهدشت #لرستان#قوم_لر#لک #لر#ایلام #کرمانشاه#...
۱

منطقه #بمارکه #کوهدشت #لرستان#قوم_لر#لک #لر#ایلام #کرمانشاه#...