نسخه وب بازار مستقیم

قیصر (۷۶ تصویر)

حتی اگر نباشی می آفرینمت چونان که التهاب بیابان سراب را ای خواهشی که خواستنی تر ز پاسخی با چون تو پرسشی چه نیازی جواب را! #قیصر امین پور♥️

حتی اگر نباشی می آفرینمت چونان که التهاب بیابان سراب را ای خواهشی که خواستنی تر ز پاسخی با چون تو پرسشی چه نیازی جواب را! #قیصر امین پور♥️

#بادبادک🌾 . باد بازیگوش بادبادک را بادبادک دست کودک را هر طرف می برد کودکی هایم با نخی نازک به دست باد آویزان ! . #قیصر امین پور

#بادبادک🌾 . باد بازیگوش بادبادک را بادبادک دست کودک را هر طرف می برد کودکی هایم با نخی نازک به دست باد آویزان ! . #قیصر امین پور

🌟🍃دیرگاهیست که افتاده ام از خویش به دور شاید این عید به دیدار خودم هم بروم... #قیصر امین پور

🌟🍃دیرگاهیست که افتاده ام از خویش به دور شاید این عید به دیدار خودم هم بروم... #قیصر امین پور

#قیصر سینمای ایران تولد مبارک🎂 بهروز وثوقی طلوع : ۲۰ اسفند ۱۳۱۶ خوی ستاره سینمای ایران از دیروز تا ابد همسر : خانم کتایون امجدی فرزند : ندارد

#قیصر سینمای ایران تولد مبارک🎂 بهروز وثوقی طلوع : ۲۰ اسفند ۱۳۱۶ خوی ستاره سینمای ایران از دیروز تا ابد همسر : خانم کتایون امجدی فرزند : ندارد

#قیصر سینمای ایران تولد مبارک🎂 بهروز وثوقی طلوع : ۲۰ اسفند ۱۳۱۶ خوی ستاره سینمای ایران از دیروز تا ابد همسر : خانم کتایون امجدی فرزند : ندارد

#قیصر سینمای ایران تولد مبارک🎂 بهروز وثوقی طلوع : ۲۰ اسفند ۱۳۱۶ خوی ستاره سینمای ایران از دیروز تا ابد همسر : خانم کتایون امجدی فرزند : ندارد

#قیصر امین پور

#قیصر امین پور

#قیصر امین پور

#قیصر امین پور

#قیصر امین پور

#قیصر امین پور

#قیصر امین پور

#قیصر امین پور

#قیصر امین پور

#قیصر امین پور

ما ایستاده ایم و لحظه لحظه نوبت خود را خمیازه می کشیم اما این آسیاب کهنه به نوبت نیست شاید همیشه نوبت ما فرداست! #قیصر امین پور

ما ایستاده ایم و لحظه لحظه نوبت خود را خمیازه می کشیم اما این آسیاب کهنه به نوبت نیست شاید همیشه نوبت ما فرداست! #قیصر امین پور

گفت احوالت چطور است گفتمش عالیست... مثل حال گل . . . حال گل در چنگ چنگیز مغول #قیصر امین پور #

گفت احوالت چطور است گفتمش عالیست... مثل حال گل . . . حال گل در چنگ چنگیز مغول #قیصر امین پور #

وقتی تو نیستی ، نه هست های ما چونان که بایدند ... ! نه باید ها ... ! هر روز بی تو روز مباداست ...!! #قیصر امین پور #عاشقانه

وقتی تو نیستی ، نه هست های ما چونان که بایدند ... ! نه باید ها ... ! هر روز بی تو روز مباداست ...!! #قیصر امین پور #عاشقانه

ای که یک روز پرسیده بودی: لحظه ی شعر گفتن چگونه است؟ گفتمت: «مثل لبخند گل ها! حسِ گل در شکفتن چگونه است؟» باز من گفته بودم برایت باز از من تو پرسیده بودی گفتمت: ...

ای که یک روز پرسیده بودی: لحظه ی شعر گفتن چگونه است؟ گفتمت: «مثل لبخند گل ها! حسِ گل در شکفتن چگونه است؟» باز من گفته بودم برایت باز از من تو پرسیده بودی گفتمت: «مثل غم، مثل گریه!» تو از این حرف خندیده بودی... لحظه ی شعر گفتن، برایم ...

بیا ای دل از اینجا پر بگیریم ره کاشانه دیگر بگیریم بیا گمگشته دیرین خود را سراغ از لاله پرپر بگیریم بیا ای دل از اینجا پر بگیریم ره کاشانه دیگر بگیریم بیا گمگشته دیرین ...

بیا ای دل از اینجا پر بگیریم ره کاشانه دیگر بگیریم بیا گمگشته دیرین خود را سراغ از لاله پرپر بگیریم بیا ای دل از اینجا پر بگیریم ره کاشانه دیگر بگیریم بیا گمگشته دیرین خود را سراغ از لاله پرپر بگیریم زمین گویی غمی بنهفته داره سخن هار در ...

با آنکه جز سکوت جوابم نمیدهی در هر سوال از همه پرسیده ام تورا از شعر و استعاره و تشبیه برتری با هیچ کس بجزتو نسنجیده ام تو را #قیصر امین پور ‌‌

با آنکه جز سکوت جوابم نمیدهی در هر سوال از همه پرسیده ام تورا از شعر و استعاره و تشبیه برتری با هیچ کس بجزتو نسنجیده ام تو را #قیصر امین پور ‌‌

ای روزهای خـوب که در راهید ای جاده های گـــم شده در مه ای روزهـای ســـخــــــت ادامه از پشـت لحـظه ها به در آیید #قیصر امین پور

ای روزهای خـوب که در راهید ای جاده های گـــم شده در مه ای روزهـای ســـخــــــت ادامه از پشـت لحـظه ها به در آیید #قیصر امین پور

سر به زیر و ساکت و بی‌دست و پا میرفت دل... یک نظر؛ روی تو را دید و حواسش پرت شد! #قیصر امین پور

سر به زیر و ساکت و بی‌دست و پا میرفت دل... یک نظر؛ روی تو را دید و حواسش پرت شد! #قیصر امین پور

عطر شعرهایت، کو؟ نکند باد خزان نکند خستگی درس و کتاب نکند جوهر بی رنگ قلم برده باشند تو را به ته دره‌ی غمناک سکوت من تماشای تو را از پس خنده هر واژه ناب ...

عطر شعرهایت، کو؟ نکند باد خزان نکند خستگی درس و کتاب نکند جوهر بی رنگ قلم برده باشند تو را به ته دره‌ی غمناک سکوت من تماشای تو را از پس خنده هر واژه ناب مثل بوئیدن گل مثل نوشیدن آب مشتاقم من به چشمان تو از هر چه به ...

#قیصر امین پور خوبِ من! حیف است حال خوبمان را بد کنیم! راه رود جاری احساسمان را سد کنیم!!! عشق، در هر حالتی خوب است؛ خوبِ خوبِ خوب پس نباید با

#قیصر امین پور خوبِ من! حیف است حال خوبمان را بد کنیم! راه رود جاری احساسمان را سد کنیم!!! عشق، در هر حالتی خوب است؛ خوبِ خوبِ خوب پس نباید با "اگر" یا "شاید" آن را بد کنیم!!! دل به دریا می‌زنم من... دل به دریا می‌زنی؟ تا توکّل بر ...