قیصر (۷۴ تصویر)

بلاکم کردن خدایا شکرت
۴

بلاکم کردن خدایا شکرت

حتی اگر نباشی می آفرینمتچونان که التهاب بیابان سراب راای خوا...

حتی اگر نباشی می آفرینمتچونان که التهاب بیابان سراب راای خوا...

#بادبادک🌾.باد بازیگوشبادبادک رابادبادکدست کودک راهر طرف می ب...

#بادبادک🌾.باد بازیگوشبادبادک رابادبادکدست کودک راهر طرف می ب...

🌟🍃دیرگاهیست که افتاده ام از خویش به دورشاید این عید به دیدار...

🌟🍃دیرگاهیست که افتاده ام از خویش به دورشاید این عید به دیدار...

#قیصر سینمای ایران تولد مبارک:birthday_cake:بهروز وثوقیطلوع ...
۵

#قیصر سینمای ایران تولد مبارک:birthday_cake:بهروز وثوقیطلوع ...

#قیصر سینمای ایران تولد مبارک:birthday_cake:بهروز وثوقیطلوع ...
۳

#قیصر سینمای ایران تولد مبارک:birthday_cake:بهروز وثوقیطلوع ...

#قیصر امین پور

#قیصر امین پور

#قیصر امین پور

#قیصر امین پور

#قیصر امین پور

#قیصر امین پور

#قیصر امین پور
۳

#قیصر امین پور

#قیصر امین پور

#قیصر امین پور

ما ایستاده ایمو لحظه لحظه نوبت خود راخمیازه می کشیمامااین آس...

ما ایستاده ایمو لحظه لحظه نوبت خود راخمیازه می کشیمامااین آس...

وقتی تو نیستی ،نه هست های ما       چونان که بایدند .....
۱

وقتی تو نیستی ،نه هست های ما چونان که بایدند .....

ای که یک روز پرسیده بودی:
لحظه ی شعر گفتن چگونه است؟
گفتمت: ...
۶

ای که یک روز پرسیده بودی: لحظه ی شعر گفتن چگونه است؟ گفتمت: ...

بیا ای دل از اینجا پر بگیریم
ره کاشانه دیگر بگیریم

بیا گمگش...
۲

بیا ای دل از اینجا پر بگیریم ره کاشانه دیگر بگیریم بیا گمگش...

با آنکه جز سکوت جوابم نمیدهی در هر سوال از همه پرسیده ام تور...
۶

با آنکه جز سکوت جوابم نمیدهی در هر سوال از همه پرسیده ام تور...

ای روزهای خـوب که در راهید ای جاده های گـــم شده در مه ای ...
۴

ای روزهای خـوب که در راهید ای جاده های گـــم شده در مه ای ...

سر به زیر و     ساکت و    بی‌دست و پا     میرفت...
۸

سر به زیر و ساکت و بی‌دست و پا میرفت...

digikala