محمد (۳۳۵۹ تصویر)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى عَلِیِّ بْنِ مُوسَى الرِّضَا الْمُرْت...
۵۰

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى عَلِیِّ بْنِ مُوسَى الرِّضَا الْمُرْت...

#استوری_ممد🍂📷   #استوری_محمد#پاییز #عاشق #برگ #ممد #محمد #هن...

#استوری_ممد🍂📷 #استوری_محمد#پاییز #عاشق #برگ #ممد #محمد #هن...

چند صباحی گذشت رفت غریبانه به میدان #حسین با لب #عطشان حسین ...
۲۴

چند صباحی گذشت رفت غریبانه به میدان #حسین با لب #عطشان حسین ...

چند صباحی گذشت زهر گریبان #حسن را گرفت قوت دستان حسن را گرفت...
۹

چند صباحی گذشت زهر گریبان #حسن را گرفت قوت دستان حسن را گرفت...

چند صباحی گذشت بر سر سجاده خون #بوتراب چهره اش از خون سرش شد...
۴

چند صباحی گذشت بر سر سجاده خون #بوتراب چهره اش از خون سرش شد...

چند صباحی گذشت ڪوچه پر از نعره مردم شد و صحبت آوردن هیزم شد ...
۳

چند صباحی گذشت ڪوچه پر از نعره مردم شد و صحبت آوردن هیزم شد ...

حرمت محبوب خداوند چه آسان شڪست تا سر پیغمبر از سنگ حسودان شڪ...
۹

حرمت محبوب خداوند چه آسان شڪست تا سر پیغمبر از سنگ حسودان شڪ...

دختر #بَدر_الدُجی امشب سه جا دارد عـزاگاه میگوید پدر ، گاهی ...
۲۰

دختر #بَدر_الدُجی امشب سه جا دارد عـزاگاه میگوید پدر ، گاهی ...

پیامبر صلی الله علیه و آله فرمودند:عَلَیکُم بِحُسنِ الخَطِّ ...
۴۴

پیامبر صلی الله علیه و آله فرمودند:عَلَیکُم بِحُسنِ الخَطِّ ...