نسخه وب بازار مستقیم

محمد_سهرابی (۵۱ تصویر)

دست بردیم بچینیم رفیقی از جمع جمع نالید و شنیدیم که کالند همه #محمد_سهرابی

دست بردیم بچینیم رفیقی از جمع جمع نالید و شنیدیم که کالند همه #محمد_سهرابی

خیال جلوه‌اش از خوابِ مخمل بُرده راحت را به چشم باز می‌خوابند مشتاقان حیرانش #محمد_سهرابی

خیال جلوه‌اش از خوابِ مخمل بُرده راحت را به چشم باز می‌خوابند مشتاقان حیرانش #محمد_سهرابی

#یااباعبدالله‌...♥️•~° ز کاروان تو ماندم چنان که هیچ رحیلی مرا نبرد به همره بغیر قافله ی #اشک...! #محمد_سهرابی ...♡ #تاخدا #رمضان_کریم🌙🌹🍃 #عاشقانه #استوری_عاشقانه

#یااباعبدالله‌...♥️•~° ز کاروان تو ماندم چنان که هیچ رحیلی مرا نبرد به همره بغیر قافله ی #اشک...! #محمد_سهرابی ...♡ #تاخدا #رمضان_کریم🌙🌹🍃 #عاشقانه #استوری_عاشقانه

هر کسی از یار چیزی خواست هنگام وصال من به محضِ دیدن او #خاطرش را خواستم #محمد_سهرابی #عاشقانه

هر کسی از یار چیزی خواست هنگام وصال من به محضِ دیدن او #خاطرش را خواستم #محمد_سهرابی #عاشقانه

هر کسی از یار چیزی خواست در هنگام وصال من به محضِ دیدن او #خاطرش را خواستم #محمد_سهرابی

هر کسی از یار چیزی خواست در هنگام وصال من به محضِ دیدن او #خاطرش را خواستم #محمد_سهرابی

#حسین‌جآن‌ ♥️•~° رحمت به گدایی که به غیر تو نزد روی هر چند که خلق تـو گهـر داشته باشند #محمد_سهرابی #بخون ...♡ #تاخدا #عاشقانه #عاشقانه_ای_به_وقت_دلتنگی

#حسین‌جآن‌ ♥️•~° رحمت به گدایی که به غیر تو نزد روی هر چند که خلق تـو گهـر داشته باشند #محمد_سهرابی #بخون ...♡ #تاخدا #عاشقانه #عاشقانه_ای_به_وقت_دلتنگی

بدان امید کز این کوچه بگذرد سحری چه آب‌ها که نپاشیده‌ام به خاک درش #محمد_سهرابی #انتظار #م_ح_م_د_بن_حسن_العسکری

بدان امید کز این کوچه بگذرد سحری چه آب‌ها که نپاشیده‌ام به خاک درش #محمد_سهرابی #انتظار #م_ح_م_د_بن_حسن_العسکری

زندگانی حسرتی دارد که می‌کاهد مرا کی به پایان می‌رسد این مرگ چندین ساله‌ام #محمد_سهرابی

زندگانی حسرتی دارد که می‌کاهد مرا کی به پایان می‌رسد این مرگ چندین ساله‌ام #محمد_سهرابی

مالی نداشتم ولی از جست و جوی تو انداختم میان ضریحت نگاه را... #محمد_سهرابی پ ن: تصویری از مضجع شریف حضرت ثامن الحجج

مالی نداشتم ولی از جست و جوی تو انداختم میان ضریحت نگاه را... #محمد_سهرابی پ ن: تصویری از مضجع شریف حضرت ثامن الحجج

#حضرت_علی_اصغرع بی زره آمده از بس که شجاعت دارد کس حریفش نشد و زود جوابش کردند تیر مرد افکن بر طفلک شش ماهه زدند یعنی اندازه ی عباس حسابش کردند #محمد_سهرابی

#حضرت_علی_اصغرع بی زره آمده از بس که شجاعت دارد کس حریفش نشد و زود جوابش کردند تیر مرد افکن بر طفلک شش ماهه زدند یعنی اندازه ی عباس حسابش کردند #محمد_سهرابی

زندگانی حسرتی دارد که می کاهد مرا کی به پایان می رسد این مرگ چندین ساله ام؟ 👤 #محمد_سهرابی

زندگانی حسرتی دارد که می کاهد مرا کی به پایان می رسد این مرگ چندین ساله ام؟ 👤 #محمد_سهرابی

زهی بانوی عقل کل، زهی بانوی آب و گل که باریده است یاسی هم چو زهرا در گلستانش #محمد_سهرابی

زهی بانوی عقل کل، زهی بانوی آب و گل که باریده است یاسی هم چو زهرا در گلستانش #محمد_سهرابی

هر کس که مرا از تو جدا دید چنین گفت بیچاره مریضی که پرستار ندارد ... #محمد_سهرابی

هر کس که مرا از تو جدا دید چنین گفت بیچاره مریضی که پرستار ندارد ... #محمد_سهرابی

چند شب بی بوسه خوابیدم دهانم تلخ شد نیستی مَرنج از من نمی دانی مرا ... #محمد_سهرابی #سروده_های_عاشقانه

چند شب بی بوسه خوابیدم دهانم تلخ شد نیستی مَرنج از من نمی دانی مرا ... #محمد_سهرابی #سروده_های_عاشقانه

چنین که تنگ گرفته است این جهان بر ما لبی که قسمت ما شود لب گور است!! #محمد_سهرابی #سروده_های_عاشقانه

چنین که تنگ گرفته است این جهان بر ما لبی که قسمت ما شود لب گور است!! #محمد_سهرابی #سروده_های_عاشقانه

وعده ی وصل تو می پرورم اندر سر خویش! می گذارم به سر خویش کلاهی گاهی... #محمد_سهرابی😏 😍

وعده ی وصل تو می پرورم اندر سر خویش! می گذارم به سر خویش کلاهی گاهی... #محمد_سهرابی😏 😍

وعده ی وصل تو می پرورم اندر سر خویش! می گذارم به سر خویش کلاهی گاهی... #محمد_سهرابی

وعده ی وصل تو می پرورم اندر سر خویش! می گذارم به سر خویش کلاهی گاهی... #محمد_سهرابی

چنین که تنگ گرفته است این جهان بر ما لبی که قسمت ما شود لب گور است!! #محمد_سهرابی

چنین که تنگ گرفته است این جهان بر ما لبی که قسمت ما شود لب گور است!! #محمد_سهرابی

تو.را.می.خواهم 💖 #برای.با خدا.بودن 🌷 برای پنجاه سالگی شصت سالگی هفتاد سالگی تو را می خواهم برای خانه ای که تنهاییم تو را می خواهم برای چای عصرانه تلفن هایی که می زنند و جواب ...

تو.را.می.خواهم 💖 #برای.با خدا.بودن 🌷 برای پنجاه سالگی شصت سالگی هفتاد سالگی تو را می خواهم برای خانه ای که تنهاییم تو را می خواهم برای چای عصرانه تلفن هایی که می زنند و جواب نمی دهیم تو را می خواهم برای تنهایی تو را می خواهم وقتی باران است⛅ ...