نسخه وب بازار مستقیم

محمد_طه_عسگری (۱۱ تصویر)

📌 #چقدر_زمان_زود_میگذرد ‼ ️ زمانی مردم شورش میکردند که باید خانم ها حجاب داشته باشند. شورش می کردند که مبادا #چادر از سر زن ها و دخترانشان بکشند. چه کسانی که سال ها از خانه ...

📌 #چقدر_زمان_زود_میگذرد ‼ ️ زمانی مردم شورش میکردند که باید خانم ها حجاب داشته باشند. شورش می کردند که مبادا #چادر از سر زن ها و دخترانشان بکشند. چه کسانی که سال ها از خانه بیرون نیامدند تا مبادا چادر از سرشان بکشند و طعمه نگاه هیز مردمان شوند. ولی ...

دروغ میگویم 🔷 دروغ میگویم ما اهل کوفه نیستیم. 🔹 ما کوفی نیستیم ولی چند نفر از ما دعای ندبه روز جمعه رو فراموش نمیکنه؟؟ . 🔷 ما کوفی نیستیم . 🔹 ولی تا حالا ...

دروغ میگویم 🔷 دروغ میگویم ما اهل کوفه نیستیم. 🔹 ما کوفی نیستیم ولی چند نفر از ما دعای ندبه روز جمعه رو فراموش نمیکنه؟؟ . 🔷 ما کوفی نیستیم . 🔹 ولی تا حالا تو عروسی هامون به فکر مهمان ویژه بودیم. ↩ به فکر امام زمانمان بودیم؟؟ . ...

دبیر وارد کلاس شد همه به احترام معلم از جاشون بلند شدن. خانم احمدی با لبخندی که همیشه به لب داشت به بچه ها اشاره داد که بنشینن,بعد از سلام و احوال پرسی معمولی که ...

دبیر وارد کلاس شد همه به احترام معلم از جاشون بلند شدن. خانم احمدی با لبخندی که همیشه به لب داشت به بچه ها اشاره داد که بنشینن,بعد از سلام و احوال پرسی معمولی که همیشه بین ما برقرار میشه ,خانم احمدی ماژیک رو برداشت و روی تخته نوشت: مرو ...

بعضی از حس ها خیلی خوب و قشنگن اصلا یک حس نرم و ملیحی به انسان دست میده که آدم از خودش احساس رضایت می کنه مثل وقتی که به یک نفر کمک می کنی ...

بعضی از حس ها خیلی خوب و قشنگن اصلا یک حس نرم و ملیحی به انسان دست میده که آدم از خودش احساس رضایت می کنه مثل وقتی که به یک نفر کمک می کنی و اون فرد پشت سرت دعای خیر می کنه تازه وقتی این حس شدتش بیشتر ...

بعضی از حس ها خیلی خوب و قشنگن اصلا یک حس نرم و ملیحی به انسان دست میده که آدم از خودش احساس رضایت می کنه مثل وقتی که به یک نفر کمک می کنی ...

بعضی از حس ها خیلی خوب و قشنگن اصلا یک حس نرم و ملیحی به انسان دست میده که آدم از خودش احساس رضایت می کنه مثل وقتی که به یک نفر کمک می کنی و اون فرد پشت سرت دعای خیر می کنه تازه وقتی این حس شدتش بیشتر ...

. نوشتن برای تو.بانوی با حجاب سخت است . . مگر میشود انسان یک فرشته را توصیف کند؟؟؟ #محمد_طه_عسگری .

. نوشتن برای تو.بانوی با حجاب سخت است . . مگر میشود انسان یک فرشته را توصیف کند؟؟؟ #محمد_طه_عسگری .

. چهار متر پارچه بیش نیست !!! ولی سانت به سانتش مظهر حیا و عفاف است... . . وجب به وجبش درس آزادگی میدهد از هر چه رنگ تعلق دارد برای نپوشیدنش هزاران دلیل عقلی ...

. چهار متر پارچه بیش نیست !!! ولی سانت به سانتش مظهر حیا و عفاف است... . . وجب به وجبش درس آزادگی میدهد از هر چه رنگ تعلق دارد برای نپوشیدنش هزاران دلیل عقلی و غیر عقلی میتوان آورد ... برای خراب کردنش هزاران داستان و قصه نیز میتوان ...

. . . فهمیدم جنگ های جهان سر رنگ بود رنگ نفتی که سیاهی رنگش جنگ به پا میکرد شک ندارم بازهم جنگ ها سر رنگ است اما جنسش فرق میکند دیگر آن سیاهی سیاهی ...

. . . فهمیدم جنگ های جهان سر رنگ بود رنگ نفتی که سیاهی رنگش جنگ به پا میکرد شک ندارم بازهم جنگ ها سر رنگ است اما جنسش فرق میکند دیگر آن سیاهی سیاهی نفت نیست جنگ جنگ سیاهی چادر توست . #محمد_طه_عسگری

. . نمی‏دانید؛ واقعاً نمی‏دانید چه لذتی دارد وقتی سیاهی چادرم، دل مردهایی که چشمشان به دنبال خوش‏رنگ‏ترین زن‏هاست را میزند. ♥ نمی‏دانید؛ واقعاً نمی‏دانید چه لذتی دارد وقتی مردهایی که به خیابان میآیند تا ...

. . نمی‏دانید؛ واقعاً نمی‏دانید چه لذتی دارد وقتی سیاهی چادرم، دل مردهایی که چشمشان به دنبال خوش‏رنگ‏ترین زن‏هاست را میزند. ♥ نمی‏دانید؛ واقعاً نمی‏دانید چه لذتی دارد وقتی مردهایی که به خیابان میآیند تا لذت ببرند، ذره‏ای به تو محل نمیگذارند. ♥ نمیدانید؛ واقعاً نمیدانید چه لذتی دارد وقتی ...

. . نمی‏دانید؛ واقعاً نمی‏دانید چه لذتی دارد وقتی سیاهی چادرم، دل مردهایی که چشمشان به دنبال خوش‏رنگ‏ترین زن‏هاست را میزند. ♥ نمی‏دانید؛ واقعاً نمی‏دانید چه لذتی دارد وقتی مردهایی که به خیابان میآیند تا ...

. . نمی‏دانید؛ واقعاً نمی‏دانید چه لذتی دارد وقتی سیاهی چادرم، دل مردهایی که چشمشان به دنبال خوش‏رنگ‏ترین زن‏هاست را میزند. ♥ نمی‏دانید؛ واقعاً نمی‏دانید چه لذتی دارد وقتی مردهایی که به خیابان میآیند تا لذت ببرند، ذره‏ای به تو محل نمیگذارند. ♥ نمیدانید؛ واقعاً نمیدانید چه لذتی دارد وقتی ...

. . . فهمیدم جنگ های جهان سر رنگ بود رنگ نفتی که سیاهی رنگش جنگ به پا میکرد شک ندارم بازهم جنگ ها سر رنگ است اما جنسش فرق میکند دیگر آن سیاهی سیاهی ...

. . . فهمیدم جنگ های جهان سر رنگ بود رنگ نفتی که سیاهی رنگش جنگ به پا میکرد شک ندارم بازهم جنگ ها سر رنگ است اما جنسش فرق میکند دیگر آن سیاهی سیاهی نفت نیست جنگ جنگ سیاهی چادر توست . #محمد_طه_عسگری