محکم (۶۸ تصویر)

❓ رفیق حسینی یعنی چی؟❤️ #نزدیک_شدن_به_امام 🏴اربعین حسینی تسل...

❓ رفیق حسینی یعنی چی؟❤️ #نزدیک_شدن_به_امام 🏴اربعین حسینی تسل...

#اعدام_نکنید#اعدام_کنید#فقر#اعدام#مجلس#دولت#ف_ح#هشتگ#ترند#ای...
۱۲

#اعدام_نکنید#اعدام_کنید#فقر#اعدام#مجلس#دولت#ف_ح#هشتگ#ترند#ای...

‌دلتان را جوری #محکم بار بیاوریدکه غمِ رفتن هیچ کسصدمه به آن...

‌دلتان را جوری #محکم بار بیاوریدکه غمِ رفتن هیچ کسصدمه به آن...

#پیچک تنهایت را  #محکم تر بجسب  #که انسان ها  #فاتحان خوبی ن...
۱

#پیچک تنهایت را #محکم تر بجسب #که انسان ها #فاتحان خوبی ن...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

#تربیت_فرزند:person_with_folded_hands: #لجبازی_کودکان بهترین...

#تربیت_فرزند:person_with_folded_hands: #لجبازی_کودکان بهترین...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

کارتو #محکم انجام بده:smiling_face_with_sunglasses:

کارتو #محکم انجام بده:smiling_face_with_sunglasses:

#شبهه_سن_عایشه_ازدواج_با_رسول_اکرم:up-pointing_red_triangle:...
۱

#شبهه_سن_عایشه_ازدواج_با_رسول_اکرم:up-pointing_red_triangle:...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

یاد بگیرید #محکم بودن را .‌.. #قوی بودن را ، کوه و سنگ بودن ...
۱

یاد بگیرید #محکم بودن را .‌.. #قوی بودن را ، کوه و سنگ بودن ...