نسخه وب بازار مستقیم

مرحله_اول (۲ تصویر)

📢 اطلاعیه ثبت نام سومین دوره #کشوری برای #مرحله_اول از #سیرمطالعاتی آثار #شهیدمطهری بر پایه نظام فکری #بینش_مطهر #ثبت_نام در سایت BinesheMotahar.IR همزمان با 🎊 نیمه شعبان🎊 🗓 آغاز کلاس ها 6 تیرماه ___________________________________

📢 اطلاعیه ثبت نام سومین دوره #کشوری برای #مرحله_اول از #سیرمطالعاتی آثار #شهیدمطهری بر پایه نظام فکری #بینش_مطهر #ثبت_نام در سایت BinesheMotahar.IR همزمان با 🎊 نیمه شعبان🎊 🗓 آغاز کلاس ها 6 تیرماه ___________________________________