مردم (۱۹۷۷ تصویر)

⚖#کودک_آزاری#جامعه #مردم #جرم #جرائم #مجرم #کودک #طفل⚖#وکیل#...

⚖#کودک_آزاری#جامعه #مردم #جرم #جرائم #مجرم #کودک #طفل⚖#وکیل#...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السَّلامُ عَلَيْكُمْ ي...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السَّلامُ عَلَيْكُمْ ي...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السَّلامُ عَلَيْكُمْ ي...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السَّلامُ عَلَيْكُمْ ي...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السَّلامُ عَلَيْكُمْ ي...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السَّلامُ عَلَيْكُمْ ي...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السَّلامُ عَلَيْكُمْ ي...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السَّلامُ عَلَيْكُمْ ي...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السَّلامُ عَلَيْكُمْ ي...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السَّلامُ عَلَيْكُمْ ي...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السَّلامُ عَلَيْكُمْ ي...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السَّلامُ عَلَيْكُمْ ي...

#جانی #خنده #مردم #جررر #مشنگ

#جانی #خنده #مردم #جررر #مشنگ

من شاعرواژه های عریانم محمدعلی دهقان کروکی شاعرونویسنده متخلص به م بهنام

من شاعرواژه های عریانم محمدعلی دهقان کروکی شاعرونویسنده متخلص به م بهنام

اندوهِ بی پایان
۲

اندوهِ بی پایان

دردهای مشترک

دردهای مشترک

#مسئولین#سیاسی #سیاست #رایانه#حرف_حساب #حق#مردم#کرونا #عکس_ن...

#مسئولین#سیاسی #سیاست #رایانه#حرف_حساب #حق#مردم#کرونا #عکس_ن...

ناممکن ترین اتفاق

ناممکن ترین اتفاق

نخلستان ما عکاس خودم همین امروز
۱

نخلستان ما عکاس خودم همین امروز

تقاص
۲

تقاص

دنج ترین جای دنیا

دنج ترین جای دنیا

قلبها

قلبها

ابلیس درون
۱

ابلیس درون

#مردم ببین این عشقم رو💔😔‍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‎‌‌‎‍‌‌...

#مردم ببین این عشقم رو💔😔‍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‎‌‌‎‍‌‌...