نسخه وب بازار مستقیم

مرگ_بر_آمریکا (۱۱۴۰ تصویر)

🔺 بی بی سی کجایی.. چرا بهشون یاد نمیدی چطوری مولوتف درست کنن؟ منوتو دریای ایذه شونو گرفتی؟ سعودی اینترنشنال چند گرفتی توجیه کنی؟ صدای آمریکا و رادیوفردا چرا خفه خون گرفتین؟ #آمریکا #امیرکا_تنتفض #ترامپ ...

🔺 بی بی سی کجایی.. چرا بهشون یاد نمیدی چطوری مولوتف درست کنن؟ منوتو دریای ایذه شونو گرفتی؟ سعودی اینترنشنال چند گرفتی توجیه کنی؟ صدای آمریکا و رادیوفردا چرا خفه خون گرفتین؟ #آمریکا #امیرکا_تنتفض #ترامپ #پلیس #بی_بی_سی #منوتو #ایران_اینترنشنال #صدای_آمریکا آمریکایی #کرونا #صدای_آمریکا #رادیوفردا #مرگ_بر_آمریکا #DethToAmerica #حقوق_بشر #اعتراضات_آمریکا #تظاهرات_آمریکا #Icantbreathe ...

🔥چرا پرچم آمریکا را آتش میزنند؟ این پرچم پرچم ظلم پرچم تروریسم پرچم جنگ پرچم کشتار پرچم ویرانی کشورها پرچم نژاد پرستی است.. این پرچم را فقط باید به آتش کشید The flag of oppression ...

🔥چرا پرچم آمریکا را آتش میزنند؟ این پرچم پرچم ظلم پرچم تروریسم پرچم جنگ پرچم کشتار پرچم ویرانی کشورها پرچم نژاد پرستی است.. این پرچم را فقط باید به آتش کشید The flag of oppression The flag of terrorism The flag of war The flag of genocide The flag of ...

🔺 خواب این آشوبها را برای ایران و عراق و لبنان دیده بودند.. سر خودشون اومده.. 🔥 دقت کردید حالا که امریکا آشوب و شورش شده، و سازمان سیا و حکومتشون مشغولن، عراق و لبنان ...

🔺 خواب این آشوبها را برای ایران و عراق و لبنان دیده بودند.. سر خودشون اومده.. 🔥 دقت کردید حالا که امریکا آشوب و شورش شده، و سازمان سیا و حکومتشون مشغولن، عراق و لبنان و ایران آرامش برقراره.. 😉 #آمریکا #امیرکا_تنتفض #ترامپ #پلیس #قاتل #ایران #عراق #لبنان #آمریکایی #کرونا ...

🔺 جورج فلوید بدبخت به چه جرمی کشته شد؟ 👆 یک نگهبان رستوران که گرسنه بود.. دولت آمریکا پول 45 میلیون گرسنه خود را (آمار خود ترامپ) میده به مزدورها و وطنفروش های ایرانی و ...

🔺 جورج فلوید بدبخت به چه جرمی کشته شد؟ 👆 یک نگهبان رستوران که گرسنه بود.. دولت آمریکا پول 45 میلیون گرسنه خود را (آمار خود ترامپ) میده به مزدورها و وطنفروش های ایرانی و .. تا علیه ملت خودشون مزدوری کنن.. کاش مردم امریکا میدونستن پول مالیات و منابع ...

شاید تقدیراین باشد ؛ ویرانی امریکا بدست کسانی اتفاق بیفتد که اجدادشان سالها قبل برای ساختن امریکا به بردگی گرفته شدند... Perhaps this is the fate; The decline of America in the hands of those ...

شاید تقدیراین باشد ؛ ویرانی امریکا بدست کسانی اتفاق بیفتد که اجدادشان سالها قبل برای ساختن امریکا به بردگی گرفته شدند... Perhaps this is the fate; The decline of America in the hands of those whose ancestors were enslaved years ago and built America. #آمریکا #امیرکا_تنتفض #ترامپ #بی_بی_سی #منوتو #صدای_آمریکا ...

🚩 یک انسان بیگناه را کشتند، هزاران انسان بیدار شد.. یک مرد آسمانی را کشتند، کل کشورشان در آتش سوخت.. ظلم بی پاسخ نمی ماند.. خداوند از همه ظالمان انتقام میگیرد.. مرگ بر آمریکا Killed ...

🚩 یک انسان بیگناه را کشتند، هزاران انسان بیدار شد.. یک مرد آسمانی را کشتند، کل کشورشان در آتش سوخت.. ظلم بی پاسخ نمی ماند.. خداوند از همه ظالمان انتقام میگیرد.. مرگ بر آمریکا Killed an innocent man, Thousands woke up... Killed a divine man, All their country is in ...

#رسوایی_آمریکا #فروپاشی_آمریکا #آمریکا_مانند_تایتانیک_غرق_میشود #رهبری #اعتراضات_آمریکا #افول_آمریکا #جرج_فلوید #مرگ_بر_آمریکا #مرگ_بر_آمریکا_شعار_نیست_اعتقاد_ماست #مرگ_بر_ضد_ولایت_فقیه #مرگ_بر_صهیونیسم

#رسوایی_آمریکا #فروپاشی_آمریکا #آمریکا_مانند_تایتانیک_غرق_میشود #رهبری #اعتراضات_آمریکا #افول_آمریکا #جرج_فلوید #مرگ_بر_آمریکا #مرگ_بر_آمریکا_شعار_نیست_اعتقاد_ماست #مرگ_بر_ضد_ولایت_فقیه #مرگ_بر_صهیونیسم

#فروپاشی_آمریکا #آمریکا_مانند_تایتانیک_غرق_میشود #رهبری #اعتراضات_آمریکا #افول_آمریکا #جرج_فلوید #مرگ_بر_آمریکا #مرگ_بر_آمریکا_شعار_نیست_اعتقاد_ماست #مرگ_بر_ضد_ولایت_فقیه #مرگ_بر_صهیونیسم

#فروپاشی_آمریکا #آمریکا_مانند_تایتانیک_غرق_میشود #رهبری #اعتراضات_آمریکا #افول_آمریکا #جرج_فلوید #مرگ_بر_آمریکا #مرگ_بر_آمریکا_شعار_نیست_اعتقاد_ماست #مرگ_بر_ضد_ولایت_فقیه #مرگ_بر_صهیونیسم

دل هامونو با شهادت حاجیمون آتیش زدید... دنیاتون آتیش گرفت! #فروپاشی_آمریکا #آمریکا_مانند_تایتانیک_غرق_میشود #رهبری #اعتراضات_آمریکا #افول_آمریکا #جرج_فلوید #مرگ_بر_آمریکا #مرگ_بر_آمریکا_شعار_نیست_اعتقاد_ماست #مرگ_بر_ضد_ولایت_فقیه #مرگ_بر_صهیونیسم

دل هامونو با شهادت حاجیمون آتیش زدید... دنیاتون آتیش گرفت! #فروپاشی_آمریکا #آمریکا_مانند_تایتانیک_غرق_میشود #رهبری #اعتراضات_آمریکا #افول_آمریکا #جرج_فلوید #مرگ_بر_آمریکا #مرگ_بر_آمریکا_شعار_نیست_اعتقاد_ماست #مرگ_بر_ضد_ولایت_فقیه #مرگ_بر_صهیونیسم

این همه سال گذشت من نیز در آن روزگار نبودم که تو بودی ولی خیلی خوب به ما آموختی که پرچم ظلم را باید به آتش کشید که مقابل ظلم نباید سر فرو بُرد ، ...

این همه سال گذشت من نیز در آن روزگار نبودم که تو بودی ولی خیلی خوب به ما آموختی که پرچم ظلم را باید به آتش کشید که مقابل ظلم نباید سر فرو بُرد ، میدانم که امروز همه چیز را میبینی میبینی که بالاخره آن روز رسیده روزی که ...

این همه سال گذشت من نیز در آن روزگار نبودم که تو بودی ولی خیلی خوب به ما آموختی که پرچم ظلم را باید به آتش کشید که مقابل ظلم نباید سر فرو بُرد ، ...

این همه سال گذشت من نیز در آن روزگار نبودم که تو بودی ولی خیلی خوب به ما آموختی که پرچم ظلم را باید به آتش کشید که مقابل ظلم نباید سر فرو بُرد ، میدانم که امروز همه چیز را میبینی میبینی که بالاخره آن روز رسیده روزی که ...

Imam Khomeini: I hear the crack of the Communism bones . -1 Jan 1989 , Dissolution of the Soviet Union -26 Dec 1991 , , Imam Khamenei: US will sink like the Titanic. -18 Feb ...

Imam Khomeini: I hear the crack of the Communism bones . -1 Jan 1989 , Dissolution of the Soviet Union -26 Dec 1991 , , Imam Khamenei: US will sink like the Titanic. -18 Feb 2020 , and The White House, Washington, TODAY...! , We Iranian people are by your ...

Imam Khomeini: I hear the crack of the Communism bones . -1 Jan 1989 , Dissolution of the Soviet Union -26 Dec 1991 , , Imam Khamenei: US will sink like the Titanic. -18 Feb ...

Imam Khomeini: I hear the crack of the Communism bones . -1 Jan 1989 , Dissolution of the Soviet Union -26 Dec 1991 , , Imam Khamenei: US will sink like the Titanic. -18 Feb 2020 , and The White House, Washington, TODAY...! , We Iranian people are by your ...

#وطنفروش #مرگ_بر_منافق #مرگ_بر_آمریکا

#وطنفروش #مرگ_بر_منافق #مرگ_بر_آمریکا

#GeorgeFloyd and thousands of other black Americans have been murdered by the US. US injustice to you; US will never abandon racism. , Now the White House can't breath. Continue your protest, as we resisted ...

#GeorgeFloyd and thousands of other black Americans have been murdered by the US. US injustice to you; US will never abandon racism. , Now the White House can't breath. Continue your protest, as we resisted the US 41 years ago and won. , You will win; Victory for you! , ...

#GeorgeFloyd and thousands of other black Americans have been murdered by the US. US injustice to you; US will never abandon racism. , Now the White House can't breath. Continue your protest, as we resisted ...

#GeorgeFloyd and thousands of other black Americans have been murdered by the US. US injustice to you; US will never abandon racism. , Now the White House can't breath. Continue your protest, as we resisted the US 41 years ago and won. , You will win; Victory for you! , ...

یادمه شهید سلیمانی فرموده بودند آمریکا بدست همین ترامپ احمق نابود میشه #مرگ_بر_آمریکا

یادمه شهید سلیمانی فرموده بودند آمریکا بدست همین ترامپ احمق نابود میشه #مرگ_بر_آمریکا

🔶 رهبر مسلمانان آمریکا.. قربانی نژادپرستی.. ملکوم ایکس که بود.. 👆 #مسلمان #سیاهپوست #ملکوم_ایکس #مرگ_بر_آمریکا #آمریکا #ترامپ #نژادپرستی #آمریکایی #سیاهپوستان #MALKOMX #پلیس #حقوق_بشر #اعتراضات_آمریکا #تظاهرات_آمریکا #Icantbreathe #US #USA #BLACK #Terrorism #blacklivesmatter #Trump ‌ #nyc #georgefloyd ...

🔶 رهبر مسلمانان آمریکا.. قربانی نژادپرستی.. ملکوم ایکس که بود.. 👆 #مسلمان #سیاهپوست #ملکوم_ایکس #مرگ_بر_آمریکا #آمریکا #ترامپ #نژادپرستی #آمریکایی #سیاهپوستان #MALKOMX #پلیس #حقوق_بشر #اعتراضات_آمریکا #تظاهرات_آمریکا #Icantbreathe #US #USA #BLACK #Terrorism #blacklivesmatter #Trump ‌ #nyc #georgefloyd #HumanRights #BBC #CNN #FOXNEWS #donaldtrump #trump #BLACK_LIVES_MATTER

🔶 آمریکاییهای سفیدپوست هم در اعتراض به نژادپرستی حکومتشان، پرچم آمریکا را لگدمال کردند.. میگن #زیباکلام رفته تو یخچال قایم شده، تا درو باز میکنن جیغ میزنه 😂😂 #مرگ_بر_آمریکا #پرچم_آمریکا #آمریکا #ترامپ #نژادپرستی #آمریکایی #سیاهپوستان ...

🔶 آمریکاییهای سفیدپوست هم در اعتراض به نژادپرستی حکومتشان، پرچم آمریکا را لگدمال کردند.. میگن #زیباکلام رفته تو یخچال قایم شده، تا درو باز میکنن جیغ میزنه 😂😂 #مرگ_بر_آمریکا #پرچم_آمریکا #آمریکا #ترامپ #نژادپرستی #آمریکایی #سیاهپوستان #دانشگاه #پلیس #حقوق_بشر #اعتراضات_آمریکا #تظاهرات_آمریکا #Icantbreathe #US #USA #BLACK #Terrorism #blacklivesmatter #Trump ‌ #nyc #georgefloyd ...

🔴 ترامپ دستور شلیک به معترضان آمریکایی را داد.. حتی توییتر این توییتهای خشونت بار ترامپ را سانسور کرده و ترامپ شروع به حمله به توییتر هم کرده و حتی تهدید کرده توییترو می بنده! ...

🔴 ترامپ دستور شلیک به معترضان آمریکایی را داد.. حتی توییتر این توییتهای خشونت بار ترامپ را سانسور کرده و ترامپ شروع به حمله به توییتر هم کرده و حتی تهدید کرده توییترو می بنده! 😐 کشور دیکتاتوری و کشتار و خفقان و قتل.. یه لحظه فقط فرض کنید یه ...