مرگ_بر_آمریکا_شعار_نیست_اعتقاد_ماست (۱۸۳ تصویر)

غربی ها همیشه وحشی بودن😑 #توحش #آزادی_غربی #غرب_بدون_روتوش #...
۰

غربی ها همیشه وحشی بودن😑 #توحش #آزادی_غربی #غرب_بدون_روتوش #...

غربی ها همیشه وحشی بودن😑 #توحش #آزادی_غربی #غرب_بدون_روتوش #...
۰

غربی ها همیشه وحشی بودن😑 #توحش #آزادی_غربی #غرب_بدون_روتوش #...

#اسلام #اهل_بیت  (علیهم السّلام) #برابری #برادری #عدالت #آزا...
۰

#اسلام #اهل_بیت (علیهم السّلام) #برابری #برادری #عدالت #آزا...

ههه آزادیشونوحتی زنگ هم نمیشه زدترامپ خاک بر سر #توحش #آزادی...
۰

ههه آزادیشونوحتی زنگ هم نمیشه زدترامپ خاک بر سر #توحش #آزادی...

#توحش #آزادی_غربی #غرب_بدون_روتوش #غرب_وحشی #مرگ_بر_آمریکا #...
۰

#توحش #آزادی_غربی #غرب_بدون_روتوش #غرب_وحشی #مرگ_بر_آمریکا #...

غربی ها همیشه وحشی بودن😑 #توحش #آزادی_غربی #غرب_بدون_روتوش #...
۱

غربی ها همیشه وحشی بودن😑 #توحش #آزادی_غربی #غرب_بدون_روتوش #...

غربی ها همیشه وحشی بودن 😑 #مرگ_بر_آمریکا #مرگ_بر_آمریکا_شعار...
۰

غربی ها همیشه وحشی بودن 😑 #مرگ_بر_آمریکا #مرگ_بر_آمریکا_شعار...

Insta @mahdiyar.ir.314،با شروع اعتراضات در آمریکا ،بزک کنندگ...
۱

Insta @mahdiyar.ir.314،با شروع اعتراضات در آمریکا ،بزک کنندگ...

یک روز مسئولین لیبرال کشور علناً به شهروندان افغانِ ساکن در ...
۰

یک روز مسئولین لیبرال کشور علناً به شهروندان افغانِ ساکن در ...

یک روز مسئولین لیبرال کشور علناً به شهروندان افغانِ ساکن در ...
۰

یک روز مسئولین لیبرال کشور علناً به شهروندان افغانِ ساکن در ...

یک روز مسئولین لیبرال کشور علناً به شهروندان افغانِ ساکن در ...
۰

یک روز مسئولین لیبرال کشور علناً به شهروندان افغانِ ساکن در ...

یک روز مسئولین لیبرال کشور علناً به شهروندان افغانِ ساکن در ...
۳

یک روز مسئولین لیبرال کشور علناً به شهروندان افغانِ ساکن در ...

یک روز مسئولین لیبرال کشور علناً به شهروندان افغانِ ساکن در ...
۰

یک روز مسئولین لیبرال کشور علناً به شهروندان افغانِ ساکن در ...

یک سیاه پوست را خفه می‌کنندالبته بهتر است بگویم یک دنیا را خ...
۰

یک سیاه پوست را خفه می‌کنندالبته بهتر است بگویم یک دنیا را خ...

تیتر BBC: "مرگ جرج فلوید، همه افسران یگان ضد شورش بوفالو است...
۰

تیتر BBC: "مرگ جرج فلوید، همه افسران یگان ضد شورش بوفالو است...

تیتر BBC: "مرگ جرج فلوید، همه افسران یگان ضد شورش بوفالو است...
۰

تیتر BBC: "مرگ جرج فلوید، همه افسران یگان ضد شورش بوفالو است...

کشتن یک نفس درحال التماس کردن از روی نژادپرستی ناقض انسانیت ...
۳

کشتن یک نفس درحال التماس کردن از روی نژادپرستی ناقض انسانیت ...

#اسلام #امام_خمینی #رهبری #خامنه_ای_خمینی_دیگر_است #مرگ_بر_ض...
۰

#اسلام #امام_خمینی #رهبری #خامنه_ای_خمینی_دیگر_است #مرگ_بر_ض...

#اسلام #امام_خمینی #رهبری #خامنه_ای_خمینی_دیگر_است #مرگ_بر_ض...
۰

#اسلام #امام_خمینی #رهبری #خامنه_ای_خمینی_دیگر_است #مرگ_بر_ض...

تحرکاتی که امروز در اعتراض به قتل وحشیانه جرج فلوید در آمریک...
۰

تحرکاتی که امروز در اعتراض به قتل وحشیانه جرج فلوید در آمریک...