مرگ_بر_منافق (۳۳۵ تصویر)

تاکید سازمان ملل و نهادهایی از این دست همواره این بوده که جه...

تاکید سازمان ملل و نهادهایی از این دست همواره این بوده که جه...

حرکت موذیانه ی شهرداری تهران.بعد برداشنم نام شهید از کوچه ها...
۱۰

حرکت موذیانه ی شهرداری تهران.بعد برداشنم نام شهید از کوچه ها...

آتش زدن دختر 2 ساله

آتش زدن دختر 2 ساله

تحریف های بی شرمانه گوگل در ترجمه هایش فقط به یک مورد ختم نم...
۱

تحریف های بی شرمانه گوگل در ترجمه هایش فقط به یک مورد ختم نم...

تحریف توسط گوگل

تحریف توسط گوگل

گوگل برعکس ترجمه میکنه

گوگل برعکس ترجمه میکنه

دکتر تحریف
۲

دکتر تحریف

مذاکره خواهان با اسرائیل چه رابطه‌ای دارند

مذاکره خواهان با اسرائیل چه رابطه‌ای دارند

اگر اعدام نمیشدند

اگر اعدام نمیشدند

میرم رجوی و حقوق زنان

میرم رجوی و حقوق زنان

حقوق زنان از دید مریم رجوی و منافقین

حقوق زنان از دید مریم رجوی و منافقین

نقشه پلیدی که برای هواپیمای ماهان چیده بودند

نقشه پلیدی که برای هواپیمای ماهان چیده بودند

إِنَ‌ رَبَّکَ‌ لَبِالْمِرْصَادِ

إِنَ‌ رَبَّکَ‌ لَبِالْمِرْصَادِ

نقشه‌ای که شکست خورد

نقشه‌ای که شکست خورد

"نه من فلسطینی ام،نه تو اسرائیلی"این حرف فقط از دهن یک بی شر...

"نه من فلسطینی ام،نه تو اسرائیلی"این حرف فقط از دهن یک بی شر...

جون اون همه ایرانی رو به چی فروختی

جون اون همه ایرانی رو به چی فروختی

این ماجرای غزه و لبنان نیست

این ماجرای غزه و لبنان نیست

Farzam:💠بیشتر مواظب حرفهامون و کارهامون باشیم تا مبادا به اع...

Farzam:💠بیشتر مواظب حرفهامون و کارهامون باشیم تا مبادا به اع...

خوب به این تصاویر نگاه کنید
۱

خوب به این تصاویر نگاه کنید