مست (۱۷۴ تصویر)

داشت از دیدار چشمان تو برمی‌گشت که"محتسب مستی به ره دید و گ...
۰

داشت از دیدار چشمان تو برمی‌گشت که"محتسب مستی به ره دید و گ...

.وقتی #مست بودمو همه چیو دوتا میدیدمتوو بازم واسه من #یکی بو...
۰

.وقتی #مست بودمو همه چیو دوتا میدیدمتوو بازم واسه من #یکی بو...

از یاد تو برنداشتم دست هنوز #دل هست به یاد نرگست #مست هنوزگر...
۲

از یاد تو برنداشتم دست هنوز #دل هست به یاد نرگست #مست هنوزگر...

گاهی همینطور که نشسته امفکر میکنمتو با آن چشم ها چه کسی را ن...
۱

گاهی همینطور که نشسته امفکر میکنمتو با آن چشم ها چه کسی را ن...

#شیری #گرسنه از میان تپه‌های کوهستان بیرون پرید.و گاوی را از...
عکس بلند
۱۶

#شیری #گرسنه از میان تپه‌های کوهستان بیرون پرید.و گاوی را از...

#عشق من امشب مرا #دیوانه کن #لحظه هایم را ز #غم بیگانه کنباز...
۴

#عشق من امشب مرا #دیوانه کن #لحظه هایم را ز #غم بیگانه کنباز...

#پسرونه #لش #یه_حس_ناب #دپ #غم #غمگین #تنها #تنهایی #کراش #...
۳

#پسرونه #لش #یه_حس_ناب #دپ #غم #غمگین #تنها #تنهایی #کراش #...

لش کنیم :) #یه_حس_ناب #دپ #غم #غمگین #تنها #تنهایی #کراش #ع...
۲

لش کنیم :) #یه_حس_ناب #دپ #غم #غمگین #تنها #تنهایی #کراش #ع...

[ یِ دُنیا خَستَم! خَسته اَز آدماآیِ تِکرآری ] #یه_حس_ناب #...
۳

[ یِ دُنیا خَستَم! خَسته اَز آدماآیِ تِکرآری ] #یه_حس_ناب #...

#پسرونه #شاخ #لات #قلیون #کافه #عشق #سیگار #دود #یه_حس_ناب ...
۱

#پسرونه #شاخ #لات #قلیون #کافه #عشق #سیگار #دود #یه_حس_ناب ...

#هرمن_توماس #هرمن #توماس #اسکام #skam #یه_حس_ناب #دپ #غم #غ...
۲

#هرمن_توماس #هرمن #توماس #اسکام #skam #یه_حس_ناب #دپ #غم #غ...

#دونفره #شاخ #عشق #رفیق #یه_حس_ناب #دپ #غم #غمگین #تنها #ت...
۱

#دونفره #شاخ #عشق #رفیق #یه_حس_ناب #دپ #غم #غمگین #تنها #ت...

:) #یه_حس_ناب #دپ #غم #غمگین #تنها #تنهایی #کراش #عشق #شکست...
۱

:) #یه_حس_ناب #دپ #غم #غمگین #تنها #تنهایی #کراش #عشق #شکست...

بوی تاکستان های #شیراز می داد #لبهایت مرا می بوسیدیجانم #...
۱

بوی تاکستان های #شیراز می داد #لبهایت مرا می بوسیدیجانم #...

#بیلی #یه_حس_ناب #دپ #غم #غمگین #تنها #تنهایی #کراش #عشق #...
۰

#بیلی #یه_حس_ناب #دپ #غم #غمگین #تنها #تنهایی #کراش #عشق #...

#عشق #یه_حس_ناب #دپ #غم #غمگین #تنها #تنهایی #کراش #عشق #ش...
۳

#عشق #یه_حس_ناب #دپ #غم #غمگین #تنها #تنهایی #کراش #عشق #ش...

#ولنتاین #کپی_ممنوع@yasliliuwخانوم توجه کنید ذکر ولنتاین اگه...
۳۲

#ولنتاین #کپی_ممنوع@yasliliuwخانوم توجه کنید ذکر ولنتاین اگه...

#کپی_ممنوعیہ دردایے هست ڪہ یہ نفرستمال خودتہ نہ میشہ گفت، نہ...
۵

#کپی_ممنوعیہ دردایے هست ڪہ یہ نفرستمال خودتہ نہ میشہ گفت، نہ...

عیب نداره :) #یه_حس_ناب #دپ #غم #غمگین #تنها #تنهایی #کراش ...
۱

عیب نداره :) #یه_حس_ناب #دپ #غم #غمگین #تنها #تنهایی #کراش ...