نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

مشاوره (۵۱۵ تصویر)

. 🤔تا حالا چند تا بهار از عمرتون گذشته؟ 20سال؟ 25 سال؟ 30سال؟ تا حالا چیکارا کردی برای اینکه لااقل توی این تورم و گرونی بتونی خوب زندگی کنی؟ . چند سال دیگه از عمرت ...

. 🤔تا حالا چند تا بهار از عمرتون گذشته؟ 20سال؟ 25 سال؟ 30سال؟ تا حالا چیکارا کردی برای اینکه لااقل توی این تورم و گرونی بتونی خوب زندگی کنی؟ . چند سال دیگه از عمرت مونده؟ 20 سال؟ 25 سال؟ چند سال....؟ . آیا برنامه ای داری براش؟ بهش فکر ...

آشنایی با سواد هیجانی در رابطه دوشنبه دوازدهم خرداد ماه ساعت 22:00 با حضور همکار ارجمند و گرانمایه ام جناب آقای دکتر علی ناصری، مدرس و استاد دانشگاه، روانشناس و درمانگر @anis.andishe.psy #دکتر_خوش_لهجه_صدق #دکتر_علی_ناصری #انیس_اندیشه ...

آشنایی با سواد هیجانی در رابطه دوشنبه دوازدهم خرداد ماه ساعت 22:00 با حضور همکار ارجمند و گرانمایه ام جناب آقای دکتر علی ناصری، مدرس و استاد دانشگاه، روانشناس و درمانگر @anis.andishe.psy #دکتر_خوش_لهجه_صدق #دکتر_علی_ناصری #انیس_اندیشه #ماهنامه #ذهن_آویز #سواد #روانشناس #مشاوره_خانواده #مشاوره_رایگان #مشاوره #هوش #هوش هیجانی #رابطه #خاص #جذاب #عکس_نوشته_عاشقانه #عکس_نوشته ...

آشنایی با سواد هیجانی در رابطه دوشنبه دوازدهم خرداد ماه ساعت 22:00 با حضور همکار ارجمند و گرانمایه ام جناب آقای دکتر علی ناصری، مدرس و استاد دانشگاه، روانشناس و درمانگر @anis.andishe.psy #دکتر_خوش_لهجه_صدق #دکتر_علی_ناصری #انیس_اندیشه ...

آشنایی با سواد هیجانی در رابطه دوشنبه دوازدهم خرداد ماه ساعت 22:00 با حضور همکار ارجمند و گرانمایه ام جناب آقای دکتر علی ناصری، مدرس و استاد دانشگاه، روانشناس و درمانگر @anis.andishe.psy #دکتر_خوش_لهجه_صدق #دکتر_علی_ناصری #انیس_اندیشه #ماهنامه #ذهن_آویز #سواد #روانشناس #مشاوره_خانواده #مشاوره_رایگان #مشاوره #هوش #هوش هیجانی #رابطه #خاص #جذاب #خلاقیت #عکس_نوشته_عاشقانه ...

آشنایی با سواد هیجانی در رابطه دوشنبه دوازدهم خرداد ماه ساعت 22:00 با حضور همکار ارجمند و گرانمایه ام جناب آقای دکتر علی ناصری، مدرس و استاد دانشگاه، روانشناس و درمانگر @anis.andishe.psy #دکتر_خوش_لهجه_صدق #دکتر_علی_ناصری #انیس_اندیشه ...

آشنایی با سواد هیجانی در رابطه دوشنبه دوازدهم خرداد ماه ساعت 22:00 با حضور همکار ارجمند و گرانمایه ام جناب آقای دکتر علی ناصری، مدرس و استاد دانشگاه، روانشناس و درمانگر @anis.andishe.psy #دکتر_خوش_لهجه_صدق #دکتر_علی_ناصری #انیس_اندیشه #ماهنامه #ذهن_آویز #سواد #روانشناس #مشاوره_خانواده #مشاوره_رایگان #مشاوره #هوش #هوش هیجانی #رابطه #خاص #جذاب #عکس_نوشته_عاشقانه #عکس_نوشته ...

آشنایی با سواد هیجانی در رابطه دوشنبه دوازدهم خرداد ماه ساعت 22:00 با حضور همکار ارجمند و گرانمایه ام جناب آقای دکتر علی ناصری، مدرس و استاد دانشگاه، روانشناس و درمانگر @anis.andishe.psy #دکتر_خوش_لهجه_صدق #دکتر_علی_ناصری #انیس_اندیشه ...

آشنایی با سواد هیجانی در رابطه دوشنبه دوازدهم خرداد ماه ساعت 22:00 با حضور همکار ارجمند و گرانمایه ام جناب آقای دکتر علی ناصری، مدرس و استاد دانشگاه، روانشناس و درمانگر @anis.andishe.psy #دکتر_خوش_لهجه_صدق #دکتر_علی_ناصری #انیس_اندیشه #ماهنامه #ذهن_آویز #سواد #روانشناس #مشاوره_خانواده #مشاوره_رایگان #مشاوره #هوش #هوش هیجانی #رابطه #خاص #جذاب #عکس_نوشته_عاشقانه #عکس_نوشته ...

آشنایی با روان درمانی پویشی فشرده و کوتاه مدت شنبه دهم خرداد ماه ساعت 23:00 با حضور همکار ارجمند و گرانمایه ام جناب آقای دکتر علی محمد باقر، مدرس و استاد دانشگاه، روانشناس و درمانگر ...

آشنایی با روان درمانی پویشی فشرده و کوتاه مدت شنبه دهم خرداد ماه ساعت 23:00 با حضور همکار ارجمند و گرانمایه ام جناب آقای دکتر علی محمد باقر، مدرس و استاد دانشگاه، روانشناس و درمانگر @anis.andishe.psy #دکتر_خوش_لهجه_صدق #دکتر_علی_محمد_باقر #انیس_اندیشه #ماهنامه #ذهن_آویز #روانپویشی #روانشناس #مشاوره_خانواده #مشاوره_رایگان #مشاوره #روانپویشی_فشرده_کوتاه_مدت #جذاب #عکس_نوشته_عاشقانه #عکس_نوشته ...

آشنایی با روان درمانی پویشی فشرده و کوتاه مدت شنبه دهم خرداد ماه ساعت 23:00 با حضور همکار ارجمند و گرانمایه ام جناب آقای دکتر علی محمد باقر، مدرس و استاد دانشگاه، روانشناس و درمانگر ...

آشنایی با روان درمانی پویشی فشرده و کوتاه مدت شنبه دهم خرداد ماه ساعت 23:00 با حضور همکار ارجمند و گرانمایه ام جناب آقای دکتر علی محمد باقر، مدرس و استاد دانشگاه، روانشناس و درمانگر @anis.andishe.psy #دکتر_خوش_لهجه_صدق #دکتر_علی_محمد_باقر #انیس_اندیشه #ماهنامه #ذهن_آویز #روانپویشی #روانشناس #مشاوره_خانواده #مشاوره_رایگان #مشاوره #روانپویشی_فشرده_کوتاه_مدت #خاص #جذاب #عکس_نوشته_عاشقانه ...

آشنایی با روان درمانی پویشی فشرده و کوتاه مدت شنبه دهم خرداد ماه ساعت 23:00 با حضور همکار ارجمند و گرانمایه ام جناب آقای دکتر علی محمد باقر، مدرس و استاد دانشگاه، روانشناس و درمانگر ...

آشنایی با روان درمانی پویشی فشرده و کوتاه مدت شنبه دهم خرداد ماه ساعت 23:00 با حضور همکار ارجمند و گرانمایه ام جناب آقای دکتر علی محمد باقر، مدرس و استاد دانشگاه، روانشناس و درمانگر @anis.andishe.psy #دکتر_خوش_لهجه_صدق #دکتر_علی_محمد_باقر #انیس_اندیشه #ماهنامه #ذهن_آویز #روانپویشی #روانشناس #مشاوره_خانواده #مشاوره_رایگان #مشاوره #روانپویشی_فشرده_کوتاه_مدت #خاص #جذاب #عکس_نوشته_عاشقانه ...

آشنایی با روان درمانی پویشی فشرده و کوتاه مدت شنبه دهم خرداد ماه ساعت 23:00 با حضور همکار ارجمند و گرانمایه ام جناب آقای دکتر علی محمد باقر، مدرس و استاد دانشگاه، روانشناس و درمانگر ...

آشنایی با روان درمانی پویشی فشرده و کوتاه مدت شنبه دهم خرداد ماه ساعت 23:00 با حضور همکار ارجمند و گرانمایه ام جناب آقای دکتر علی محمد باقر، مدرس و استاد دانشگاه، روانشناس و درمانگر @anis.andishe.psy #دکتر_خوش_لهجه_صدق #دکتر_علی_محمد_باقر #انیس_اندیشه #ماهنامه #ذهن_آویز #روانپویشی #روانشناس #مشاوره_خانواده #مشاوره_رایگان #مشاوره #روانپویشی_فشرده_کوتاه_مدت #خاص #جذاب #عکس_نوشته_عاشقانه ...

ویژگی های مرد ایده ال سه شنبه ششم خرداد ماه ساعت 10:00صبح برنامه زنده رادیویی رادیو جوان موج اف ام ردیف 88 برنامه وزین شیرینی خونگی با حضور دکتر انیس خوش لهجه صدق با ما ...

ویژگی های مرد ایده ال سه شنبه ششم خرداد ماه ساعت 10:00صبح برنامه زنده رادیویی رادیو جوان موج اف ام ردیف 88 برنامه وزین شیرینی خونگی با حضور دکتر انیس خوش لهجه صدق با ما همراه باشید #دکتر_خوش_لهجه_صدق #انیس_خوش_لهجه_صدق #انیس_اندیشه #ماهنامه #ذهن_آویز #زوجین #زوج_درمانی #عشق #عاشقانه #ازدواج #رادیوتهران #رادیو_گفتگو #رادیوجوان ...

ویژگی های مرد ایده ال سه شنبه ششم خرداد ماه ساعت 10:00صبح برنامه زنده رادیویی رادیو جوان موج اف ام ردیف 88 برنامه وزین شیرینی خونگی با حضور دکتر انیس خوش لهجه صدق با ما ...

ویژگی های مرد ایده ال سه شنبه ششم خرداد ماه ساعت 10:00صبح برنامه زنده رادیویی رادیو جوان موج اف ام ردیف 88 برنامه وزین شیرینی خونگی با حضور دکتر انیس خوش لهجه صدق با ما همراه باشید #دکتر_خوش_لهجه_صدق #انیس_خوش_لهجه_صدق #انیس_اندیشه #ماهنامه #ذهن_آویز #زوجین #زوج_درمانی #عشق #عاشقانه #ازدواج #رادیوتهران #رادیو_گفتگو #رادیوجوان ...

ویژگی های مرد ایده ال سه شنبه ششم خرداد ماه ساعت 10:00صبح برنامه زنده رادیویی رادیو جوان موج اف ام ردیف 88 برنامه وزین شیرینی خونگی با حضور دکتر انیس خوش لهجه صدق با ما ...

ویژگی های مرد ایده ال سه شنبه ششم خرداد ماه ساعت 10:00صبح برنامه زنده رادیویی رادیو جوان موج اف ام ردیف 88 برنامه وزین شیرینی خونگی با حضور دکتر انیس خوش لهجه صدق با ما همراه باشید #دکتر_خوش_لهجه_صدق #انیس_خوش_لهجه_صدق #انیس_اندیشه #ماهنامه #ذهن_آویز #زوجین #زوج_درمانی #عشق #عاشقانه #ازدواج #رادیوتهران #رادیو_گفتگو #رادیوجوان ...

عِشق ♡ [خوش بینیہہحالِدلِمِنِڪڪتویےعاشقِمن ..]. . . 1398/01/31 💍 یکی از ظهر بهترین کالا تاریخ های ماندگار زندگیم وقتی پیش خودم، به روزهای سپری شده فکر میکنم ... میگم ای کاش زودتر از اینا من ...

عِشق ♡ [خوش بینیہہحالِدلِمِنِڪڪتویےعاشقِمن ..]. . . 1398/01/31 💍 یکی از ظهر بهترین کالا تاریخ های ماندگار زندگیم وقتی پیش خودم، به روزهای سپری شده فکر میکنم ... میگم ای کاش زودتر از اینا من روزهای بد گذشته رو پشت سر میذاشتم ... تا در چنین تاریخی همه چی از ...

. #ابلاغ #جرم #مجرم #مجازات #پرونده #محکوم #زندان #زندانی #حبس #رای #دادگاه . #وکیل #وکیل_آنلاین #وکیل_کیفری #مهدی_رضوی #وکیل_حقوقی #مشاوره_تلفنی #وکیل_پایه_یک #مشاوره_حقوقی #موسسه_حقوقی #مشاوره_حقوقی_رایگان #وکیل_پایه_یک_دادگستری . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ...

. #ابلاغ #جرم #مجرم #مجازات #پرونده #محکوم #زندان #زندانی #حبس #رای #دادگاه . #وکیل #وکیل_آنلاین #وکیل_کیفری #مهدی_رضوی #وکیل_حقوقی #مشاوره_تلفنی #وکیل_پایه_یک #مشاوره_حقوقی #موسسه_حقوقی #مشاوره_حقوقی_رایگان #وکیل_پایه_یک_دادگستری . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ⚖ #موسسه_حقوقی_کیان_دادآرمان . . ☎️02122904873 ☎️02122904874 . . 👈 #مشاوره #رایگان ...

. ⚖ تنها در #ازدواج_دایم #نفقه #زن بر عهده #شوهر است اما در #نکاح_منقطع ( #عقد_موقت)، #شوهر ملزم به پرداخت نفقه نیست؛ ⭕مگر اینکه در #عقد شرط شده باشد. . 👈زن هنگامی می‌تواند نفقه مطالبه ...

. ⚖ تنها در #ازدواج_دایم #نفقه #زن بر عهده #شوهر است اما در #نکاح_منقطع ( #عقد_موقت)، #شوهر ملزم به پرداخت نفقه نیست؛ ⭕مگر اینکه در #عقد شرط شده باشد. . 👈زن هنگامی می‌تواند نفقه مطالبه کند که از شوهر خود #تمکین کرده باشد. ⚖ مطابق ماده1102قانون مدنی با وقوع عقد ...

. ⚖ در ماه‌های حرام میزان #دیه یک سوم بیشتر خواهدشد. ماه‌های حرام عبارتند از: 🔸 #محرم 🔸 #رجب 🔸 #ذی_الحجه 🔸 #ذی_القعده . ✅ بیشتر شدن میزان دیه به شرطی است که هم آسیب ...

. ⚖ در ماه‌های حرام میزان #دیه یک سوم بیشتر خواهدشد. ماه‌های حرام عبارتند از: 🔸 #محرم 🔸 #رجب 🔸 #ذی_الحجه 🔸 #ذی_القعده . ✅ بیشتر شدن میزان دیه به شرطی است که هم آسیب وارده و هم #فوت در #ماه_حرام اتفاق بیفتد. . ✅ بیشتر شدن میزان دیه فقط ...