نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

مـنـ (۶ تصویر)

#یهـ دستـ خطـ مُردهـ پُـر از حـرفـو خواهشـ #یهـ شبــ خاطرهـ هاشـو دیـد رفـتـ سـراغـشـ #یهـ دخـتـر تـوے خـلـوتـ پـر از اشـکـ و بـالـشـ #تـو هـمـونـ دفـتـرهـ قـرمـز نـوشــتـهـ بـا عـشـق #بـگـو دسـ.ـتـ.ـاتـ تـوے دسـتـاے ...

#یهـ دستـ خطـ مُردهـ پُـر از حـرفـو خواهشـ #یهـ شبــ خاطرهـ هاشـو دیـد رفـتـ سـراغـشـ #یهـ دخـتـر تـوے خـلـوتـ پـر از اشـکـ و بـالـشـ #تـو هـمـونـ دفـتـرهـ قـرمـز نـوشــتـهـ بـا عـشـق #بـگـو دسـ.ـتـ.ـاتـ تـوے دسـتـاے کـیـهـ #بـگـو حـرفـاتـ دربـارهـ کـیـهـ #بـگـو الانـ تـو مـالـهـ کـے شـدے #تـو گـوشـیـتـ عـکـسـاے کـیـهـ ...

چـشـامـو بـسـتـمـ تـا حـاݪـمـو نـبـیـنـہ😌 چـشـامو بـسـتـمـ تـا اشـڪـامـو نـبـیـنـہ😓 چـشـامـو بـسـتـمـ تـا وقـتـے دارهـ مـیـرهـ😔 نـبـیـنـہ ڪـہ دارهـ جـونـمـو مـیـگـیـرهـ😔 🔫 😌 چـشـامـو بـسـتـمـ بـا یـه بـغـض بـے صـدا 😑 چـشـامـو بـسـتـمـو از اونـ ...

چـشـامـو بـسـتـمـ تـا حـاݪـمـو نـبـیـنـہ😌 چـشـامو بـسـتـمـ تـا اشـڪـامـو نـبـیـنـہ😓 چـشـامـو بـسـتـمـ تـا وقـتـے دارهـ مـیـرهـ😔 نـبـیـنـہ ڪـہ دارهـ جـونـمـو مـیـگـیـرهـ😔 🔫 😌 چـشـامـو بـسـتـمـ بـا یـه بـغـض بـے صـدا 😑 چـشـامـو بـسـتـمـو از اونـ مـونـد یـہ نـگـاهـ یـادگـارے😇 الـان کـجـایے؟¿ ***---------- ❤ ----------*** الـانـمـ خـوبـمـ بـا عـڪـسـاشـ سـگـرمــمــ☺ 📱 ...

#وَ دآدْ زَدْ: #بآوَر کُنیـدْ #مـنـ زِندِه نیستَمـ

#وَ دآدْ زَدْ: #بآوَر کُنیـدْ #مـنـ زِندِه نیستَمـ

#مـنـ میخـواستم بهتـریـنـ دنــ🌏 ــیآرو واسهـ تو بسازمـ #مـن جوونیـمـ چشــ👀 ـآتـ رفتـ #ولۍ بازمـ دلهـ تو جای دیگهـ بود ##تـو 👈 فقـطـ اومدی بهـ دلم امیـد دادی و رفتیـ #تو👈 گفتی محـدودتـ کردمـ ، ...

#مـنـ میخـواستم بهتـریـنـ دنــ🌏 ــیآرو واسهـ تو بسازمـ #مـن جوونیـمـ چشــ👀 ـآتـ رفتـ #ولۍ بازمـ دلهـ تو جای دیگهـ بود ##تـو 👈 فقـطـ اومدی بهـ دلم امیـد دادی و رفتیـ #تو👈 گفتی محـدودتـ کردمـ ، گفتی ازادی و رفتیـ #دلهـ تو جایـ دیگهـ بود... #🌸 دارم از یادتـو میرمـ کمـو ...

#مـنـ چقـد خـرمـ کهـ دلمـ براشـ تنـگ میشهـ در حالـی کهـ اونـ عیـنِ خیـالشـمـ نـی

#مـنـ چقـد خـرمـ کهـ دلمـ براشـ تنـگ میشهـ در حالـی کهـ اونـ عیـنِ خیـالشـمـ نـی

#حقــ داریـ از #مـنـ بـدِتـ بـیـاد چـونــ #کَـسـی کِهـ #دوسشــ داریـ از #مـنـ #خـوشــشـ #مـیــاد #واقعیت

#حقــ داریـ از #مـنـ بـدِتـ بـیـاد چـونــ #کَـسـی کِهـ #دوسشــ داریـ از #مـنـ #خـوشــشـ #مـیــاد #واقعیت