نسخه وب بازار مستقیم

منطق_مقاومت (۲ تصویر)

🔴 ‏این تصاویر یک دنیا حرف دارند؛ در یک سو ‎ #منطق_مقاومت فرستاده ‎ #دونالد_ترامپ را در اوج فشار آمریکا شایسته مبادله هیچ پیامی نمی‌داند و عزت را به ارمغان می‌آورد و در سویی دیگر ...

🔴 ‏این تصاویر یک دنیا حرف دارند؛ در یک سو ‎ #منطق_مقاومت فرستاده ‎ #دونالد_ترامپ را در اوج فشار آمریکا شایسته مبادله هیچ پیامی نمی‌داند و عزت را به ارمغان می‌آورد و در سویی دیگر دیدگاه ‎ #غربگرا برای ملاقات با ‎دونالد ترامپ تحقیر را به جان می‌خرد و همچون ...

‏‎ #ترامپ یک ماه پیش: کار ایران تمامه😡 ترامپ یک هفته بعد :ما با ایران سرِ جنگ نداریم 😬 ترامپ دو هفته بعد: عید فطر مبارک ☺ ️ ترامپ به زودی: جانم فدای رهبر😘 😍 ...

‏‎ #ترامپ یک ماه پیش: کار ایران تمامه😡 ترامپ یک هفته بعد :ما با ایران سرِ جنگ نداریم 😬 ترامپ دو هفته بعد: عید فطر مبارک ☺ ️ ترامپ به زودی: جانم فدای رهبر😘 😍 ‎ #خامنه‌ای_خمینی_دیگر_است ‎ #منطق_مقاومت