نسخه وب بازار مستقیم

مهربانیت (۴ تصویر)

آمدی #عادت-دادی مرا به #مهربانیت حالا بگو چطور #راضی کنم #کودک بیقرار دل را بعد #نبودنت..

آمدی #عادت-دادی مرا به #مهربانیت حالا بگو چطور #راضی کنم #کودک بیقرار دل را بعد #نبودنت..

#آداب #معاشرت #اجتماعی و #تکریم #مهمان 🔴 یک پدر و پسر #مومن که حضرت#امیرالمومنین#علی(علیه السلام)همانند برادر به آنان علاقه داشت،مهمان حضرت شدند.امام برای#پذیرایی و #تکریم آنان قیام کرد.آن دو را بالای مجلس نشاند و خودش ...

#آداب #معاشرت #اجتماعی و #تکریم #مهمان 🔴 یک پدر و پسر #مومن که حضرت#امیرالمومنین#علی(علیه السلام)همانند برادر به آنان علاقه داشت،مهمان حضرت شدند.امام برای#پذیرایی و #تکریم آنان قیام کرد.آن دو را بالای مجلس نشاند و خودش مقابلشان نشست.دستور#غذا داد.وقتی#غذا آوردند و آن دو نفر غذا صرف نمودند،#قنبر آفتابه و لگن برای ...

اگر میخواهی عطر #شادمانی را در آغوش بگیری #مهربانیت را بیدریغ جاری کن... شبتون.بخیر دلاتون.آروم

اگر میخواهی عطر #شادمانی را در آغوش بگیری #مهربانیت را بیدریغ جاری کن... شبتون.بخیر دلاتون.آروم

وقتی ردپای #مهربانیت را در #قلب کسی باقی بگذاری #همیشه بیشتر از حاضرین،حاضر خواهی بود حتی اگر غایب باشی.....

وقتی ردپای #مهربانیت را در #قلب کسی باقی بگذاری #همیشه بیشتر از حاضرین،حاضر خواهی بود حتی اگر غایب باشی.....