نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

میشی (۶ تصویر)

به هر چیزی #فکر کنی ، #همون #میشی ... هر چیزیو #احساس کنی ، #جذب #میکنی ... هر چیزیو #تصور کنی ، #خلق #میکنی ... 👤 #بودا

به هر چیزی #فکر کنی ، #همون #میشی ... هر چیزیو #احساس کنی ، #جذب #میکنی ... هر چیزیو #تصور کنی ، #خلق #میکنی ... 👤 #بودا

#تو #کفه ش#بمون#بزرگ #میشی#یادت#میره

#تو #کفه ش#بمون#بزرگ #میشی#یادت#میره

#تو#کفه ش#بمون#بزرگ #میشی#یادت#میره

#تو#کفه ش#بمون#بزرگ #میشی#یادت#میره

شخصیت‌ افراد را از روی رنگ چشم‌شان تشخیص دهید ! حالت چشم‌ها می‌تواند احساسات و شخصیت آدم‌ها را فاش کند اما رنگ چشم‌ها هم بی تاثیر نیست بر اساس تحقیقات دانشگاهی از روی رنگ چشم ...

شخصیت‌ افراد را از روی رنگ چشم‌شان تشخیص دهید ! حالت چشم‌ها می‌تواند احساسات و شخصیت آدم‌ها را فاش کند اما رنگ چشم‌ها هم بی تاثیر نیست بر اساس تحقیقات دانشگاهی از روی رنگ چشم می‌توانید تا حدی شخصیت ادم‌ها را تشخیص دهید 👁 چشم‌های #قهوه‌ای و #مشکی افراد زیادی ...

#میشی!؟؟؟

#میشی!؟؟؟

#پیش ما میشینی #میشی لش #میشی لایت #نشی لات میره لات #بگو واسه رفیقات

#پیش ما میشینی #میشی لش #میشی لایت #نشی لات میره لات #بگو واسه رفیقات