خنده هاشو عشقه...گریه هاشو عشقه...رفتنش قشنگ بود...دروغاشو ع...

19

اشکای بعد نبودت رو تنم آواره بعد تو گفته بودم دنیا واسم دیوا...

6

با من از عشقت حرف نزن نزن نزن...#هشتک #چالش #بازی #گوشی #بات...

6

😁😁😍😄#ناز #خاص

4

سلاام من اومدم😂😍#هشتک #چالش #بازی #گوشی #باتری #باطری #شانس ...

3

کوردی

108

➖🍇⃤--هَـرِ اِتفـاقیِ پیـشِ بیـاد ‌.... مَـن اَز "دَستِـت نِم...

شعور آدم ها

107

‌‌‌❰ 🌸🌍 ❱‌‌ 𝑪𝒆𝒍𝒆𝒃𝒓𝒂𝒕𝒆 𝒃𝒆𝒊𝒏𝒈 𝒂𝒍𝒐𝒏𝒆!𝒀𝒐𝒖 𝒅𝒆𝒔𝒆𝒓𝒗𝒆 𝒏𝒐𝒕 𝒕𝒐 𝒉𝒆𝒂𝒓 𝒕𝒉...

اصلاحات از پائین، شورش 🔴 اصلاحات از بالا، قدرت طلبی

2

بانوی قشنگممن همیشه مستملب‌ های تـــومخفف شراب‌های دنیاستچکی...