نذری (۲۰۶ تصویر)

سلام همزمان با عید سعید فطر عید بندگی تعداد دوراُس گوسفند یک...
۰

سلام همزمان با عید سعید فطر عید بندگی تعداد دوراُس گوسفند یک...

یهویی #نذری 🤩🤩🤩😉😉😉
۸

یهویی #نذری 🤩🤩🤩😉😉😉

🔶 تفاوت #فرهنگ.. تفاوت #ایدئولوژی ها.. تفاوت فکر ها🔺 صف خرید...
۲۱

🔶 تفاوت #فرهنگ.. تفاوت #ایدئولوژی ها.. تفاوت فکر ها🔺 صف خرید...

🔶 تفاوت #فرهنگ.. تفاوت #ایدئولوژی ها.. تفاوت فکر ها🔺 صف خرید...
۰

🔶 تفاوت #فرهنگ.. تفاوت #ایدئولوژی ها.. تفاوت فکر ها🔺 صف خرید...

:anger_symbol: ولنتاین مبارک!مگه ما #کوروش نداشتیم؟مگه ما #آ...
۲

:anger_symbol: ولنتاین مبارک!مگه ما #کوروش نداشتیم؟مگه ما #آ...

بیاد ایام خوش #اربعین و #قهوه های #نذری اش:crying_face: در #...
۳

بیاد ایام خوش #اربعین و #قهوه های #نذری اش:crying_face: در #...

صبحمو اینجوری آغاز کردم:smiling_face_with_heart-shaped_eyes:...
۰

صبحمو اینجوری آغاز کردم:smiling_face_with_heart-shaped_eyes:...

#آش #نذری #آبادان
۱۵

#آش #نذری #آبادان

#نذری #اربعین
۳۳

#نذری #اربعین

باز سگان و توله هایشان پوزه بند را دریده و دهان مملو از نجاس...
۶۱

باز سگان و توله هایشان پوزه بند را دریده و دهان مملو از نجاس...

باید ما محرّم و صفر را زنده نگه داریم به ذکر مصائب اهل بیت ع...
۷

باید ما محرّم و صفر را زنده نگه داریم به ذکر مصائب اهل بیت ع...

#نذری امروز یاحسین:pensive_face::pensive_face:
۹

#نذری امروز یاحسین:pensive_face::pensive_face:

اسکار بهترین نذری تاریخ هم به این هموطن تعلق می‌گیرد... #نذر...
۲

اسکار بهترین نذری تاریخ هم به این هموطن تعلق می‌گیرد... #نذر...

#آش_رشته #نذری:relieved_face: قبول باشه:smiling_face_with_he...
۱

#آش_رشته #نذری:relieved_face: قبول باشه:smiling_face_with_he...

حقیقت تلخی میباشد@-@سوءتفاهم نشه طرح حساب این حرف های من قشر...
۰

حقیقت تلخی میباشد@-@سوءتفاهم نشه طرح حساب این حرف های من قشر...

#بازم #نذری #خونمون #خورشت #سبزی:face_savouring_delicious_fo...
۷

#بازم #نذری #خونمون #خورشت #سبزی:face_savouring_delicious_fo...

:small_blue_diamond: چه #فرهنگ زیبایی است #نذری دادن.. چه #م...
۱

:small_blue_diamond: چه #فرهنگ زیبایی است #نذری دادن.. چه #م...

:large_orange_diamond: فلسفه نذری دادن چیه؟:pot_of_food::tea...
۰

:large_orange_diamond: فلسفه نذری دادن چیه؟:pot_of_food::tea...

#نذری امروز خونمون یاعباس:person_with_folded_hands:
۶

#نذری امروز خونمون یاعباس:person_with_folded_hands: