نسخه وب بازار مستقیم

نرجس_خاتون (۸ تصویر)

تمام اروپاییـها بایدبـداننــد؛ کِ مآدر اِمام زمان مآ اروپایے است! چرا تاکنونـ این خبر را به آنها نرساندھ اند؟! #استاد_پناهیانـ #شاهزاده_روم #نرجس_خاتون

تمام اروپاییـها بایدبـداننــد؛ کِ مآدر اِمام زمان مآ اروپایے است! چرا تاکنونـ این خبر را به آنها نرساندھ اند؟! #استاد_پناهیانـ #شاهزاده_روم #نرجس_خاتون

🔸 زنانیکه مردانگی را احیاء کردند ⁦▫ ️⁩خودشناسی جنسی ⁦▪ ️⁩مقاله شماره 29 ھمۀ زنان مؤمن و خردمند تاریخ موجب احیای مردانگی بوده اند و این عجب است : ھاجر ، مریم ، خرمه، خدیجه ...

🔸 زنانیکه مردانگی را احیاء کردند ⁦▫ ️⁩خودشناسی جنسی ⁦▪ ️⁩مقاله شماره 29 ھمۀ زنان مؤمن و خردمند تاریخ موجب احیای مردانگی بوده اند و این عجب است : ھاجر ، مریم ، خرمه، خدیجه ، فاطمه ، زینب ، نرجس خاتون ، ژاندارک ، رزا لوکزامبورک ، رابعه عدویه ...

گفتند دعای پدر و مادر، در حق فرزند اجابت می شود . #امام_حسن_عسکری_ع #نرجس_خاتون #دعای_فرج

گفتند دعای پدر و مادر، در حق فرزند اجابت می شود . #امام_حسن_عسکری_ع #نرجس_خاتون #دعای_فرج

#زندگی_حضرت_نرجس قسمت قسمت آخر از خواب خوش آن شب جاودانه بیدار شدم امّا ترسیدم خواب خود را بر پدر و جدّم بازگویم.از آن پس قلبم از محبّت حضرت عسکری، مالامال شد به گونه ای که ...

#زندگی_حضرت_نرجس قسمت قسمت آخر از خواب خوش آن شب جاودانه بیدار شدم امّا ترسیدم خواب خود را بر پدر و جدّم بازگویم.از آن پس قلبم از محبّت حضرت عسکری، مالامال شد به گونه ای که از آب و غذا دست شستم و به همین جهت بسیار ضعیف و ناتوان شدم ...

#زندگی_حضرت_نرجس قسمت ۴ پس گوش به سخنان من بسپار و با دل توجّه کن تا خود را معرّفی کنم و جریان شگفت انگیز خویش را برایت بازگویم. آنگاه گفت: من ملیکه هستم دختر یشوعا و ...

#زندگی_حضرت_نرجس قسمت ۴ پس گوش به سخنان من بسپار و با دل توجّه کن تا خود را معرّفی کنم و جریان شگفت انگیز خویش را برایت بازگویم. آنگاه گفت: من ملیکه هستم دختر یشوعا و نوه قیصر روم.مادرم از فرزندان حواریون است و دختر شمعون، جانشین حضرت مسیح(علیه السلام)داستان من ...

#زندگی_حضرت_نرجس قسمت ۳ او کنیزی را با ویژگیهای خاصّ خود در حالی که لباس حریر ضخیم بر تن دارد برای فروش آورده است، امّا آن کنیز خود را پوشانده و از دست زدن و نگاه ...

#زندگی_حضرت_نرجس قسمت ۳ او کنیزی را با ویژگیهای خاصّ خود در حالی که لباس حریر ضخیم بر تن دارد برای فروش آورده است، امّا آن کنیز خود را پوشانده و از دست زدن و نگاه کردن خریداران سخت جلوگیری می کند، چرا که بظاهر در میان بردگان است و خود ...

#زندگی_حضرت_نرجس قسمت ۲ بشربن سلیمان نحاسی که از فرزندان ابوایوب انصاری و یکی از دوستان دو امام گرانقدر حضرت هادی و عسگری (علیهما السلام) و همسایه آن دو بزرگوار در سامرّا است، آورده است که: ...

#زندگی_حضرت_نرجس قسمت ۲ بشربن سلیمان نحاسی که از فرزندان ابوایوب انصاری و یکی از دوستان دو امام گرانقدر حضرت هادی و عسگری (علیهما السلام) و همسایه آن دو بزرگوار در سامرّا است، آورده است که: من احکام و آگاهیهای لازم در مورد بردگان و اسیران را از سالارم حضرت هادی ...

#زندگی_حضرت_نرجس قسمت ۱ ✅ مادر امام زمان (علیه السلام) نرجس خاتون دختر یوشعا پسر قیصر روم از نسل شمعون یکی از حوارییون حضرت عیسی (علیه السلام) است که به دنبال یک سلسله وقایع معجزه آسا ...

#زندگی_حضرت_نرجس قسمت ۱ ✅ مادر امام زمان (علیه السلام) نرجس خاتون دختر یوشعا پسر قیصر روم از نسل شمعون یکی از حوارییون حضرت عیسی (علیه السلام) است که به دنبال یک سلسله وقایع معجزه آسا از روم به سامرّا می آید و سپس به افتخار همسری امام عسکری (علیه السلام) ...