نرخ_ارز (۹ تصویر)

یعنی هر هزار تومان باید معادل 100گرم طلا باشد

یعنی هر هزار تومان باید معادل 100گرم طلا باشد

:black_small_square:سقوط #نرخ_ارز همزمان باخروج آقای #نیلی ا...

:black_small_square:سقوط #نرخ_ارز همزمان باخروج آقای #نیلی ا...

....:eight_spoked_asterisk:️ ریال؛ خرمشهر امروز ایران .:spar...

....:eight_spoked_asterisk:️ ریال؛ خرمشهر امروز ایران .:spar...

....کاهش ارزش #پول_ملی یک روش ناسالم است برای کشورهایی که قص...

....کاهش ارزش #پول_ملی یک روش ناسالم است برای کشورهایی که قص...

....:diamond_shape_with_a_dot_inside: گزارش ویژه تهاجم مالی ...

....:diamond_shape_with_a_dot_inside: گزارش ویژه تهاجم مالی ...

......:diamond_shape_with_a_dot_inside: #استاد #حسن_عباسی:  ...

......:diamond_shape_with_a_dot_inside: #استاد #حسن_عباسی: ...

..:open_book: ایرانی واقعی که مظهر اسلام بود....:sparkle:️ م...
۶

..:open_book: ایرانی واقعی که مظهر اسلام بود....:sparkle:️ م...

....اصل اول در اصول #جنگ@currency_war#هنر_جنگ #جنگ_ارزی #اقت...

....اصل اول در اصول #جنگ@currency_war#هنر_جنگ #جنگ_ارزی #اقت...

ارز کوتاه نمی‌آید/ معامله دلار تا سطح ۳۹۷۰ تومان+ جدول...htt...

ارز کوتاه نمی‌آید/ معامله دلار تا سطح ۳۹۷۰ تومان+ جدول...htt...