نسخه وب بازار مستقیم

نرگس_صرافیان (۸۸ تصویر)

آرام باش ماهِ من ! درست می شود ... نه هیچ شبی ، و نه هیچ زمستانی دائمی نیست ! آفتاب می تابد ، شاخه ها جوانه می زنند و تمامِ شکوفه های در انتظار ...

آرام باش ماهِ من ! درست می شود ... نه هیچ شبی ، و نه هیچ زمستانی دائمی نیست ! آفتاب می تابد ، شاخه ها جوانه می زنند و تمامِ شکوفه های در انتظار ؛ متولد خواهند شد ... هیچ ابری تا همیشه در مقابلِ مهتاب ، نمی ایستد ...

با خودم قرار گذاشته ام ، به وقت تمام بی خیالی ها ، توی تمام کافه ها ، خیابان ها ، کتابفروشی ها ... خودم را به صرف انواع قهوه و نوشیدنی و موسیقی و ...

با خودم قرار گذاشته ام ، به وقت تمام بی خیالی ها ، توی تمام کافه ها ، خیابان ها ، کتابفروشی ها ... خودم را به صرف انواع قهوه و نوشیدنی و موسیقی و شعر ؛ دعوت کرده ام و به قدم زدن روی تمام سنگفرش های پیاده روهای ...

دلت را به دلِ خیابان بزن با بی‌خیالیِ جاده همراه شو فراموش کن روزهایت چطور گذشت مهم نیست قرار است چه اتفاقاتی بیفتد و مهم نیست چه‌ قدر مشغله رویِ هم تلنبار شده … روزهایِ ...

دلت را به دلِ خیابان بزن با بی‌خیالیِ جاده همراه شو فراموش کن روزهایت چطور گذشت مهم نیست قرار است چه اتفاقاتی بیفتد و مهم نیست چه‌ قدر مشغله رویِ هم تلنبار شده … روزهایِ رفته را به بادِ فراموشی بسپار و روزهایِ نیامده را به خدا.. چای‌ات را کمی ...

تو که نیستی احساس کودکی را دادم که موقع یار کشی ؛ هیچکس برای بازی انتخابش نکرده همانقدر مظلوم همانقدر تنها... همانقدر بیچاره...! #نرگس_صرافیان @azeen

تو که نیستی احساس کودکی را دادم که موقع یار کشی ؛ هیچکس برای بازی انتخابش نکرده همانقدر مظلوم همانقدر تنها... همانقدر بیچاره...! #نرگس_صرافیان @azeen

✔‏من نباشم چه کسی جایِ مرا می گیرد ؟!‏ ‏گاهی از تلخیِ این فکر ، به هم می ریزم ...‏ ‏⁧ #نرگس_صرافیان

✔‏من نباشم چه کسی جایِ مرا می گیرد ؟!‏ ‏گاهی از تلخیِ این فکر ، به هم می ریزم ...‏ ‏⁧ #نرگس_صرافیان

#نرگس_صرافیان

#نرگس_صرافیان

دیگر برایم مهم نیست ! بی حس شده ام ... از قضاوت و بی انصافی هیچ آدمی، دلم نمی گیرد ! من به مرحله پذیرش خودم رسیده ام . نه از تمجید و ابراز علاقه ...

دیگر برایم مهم نیست ! بی حس شده ام ... از قضاوت و بی انصافی هیچ آدمی، دلم نمی گیرد ! من به مرحله پذیرش خودم رسیده ام . نه از تمجید و ابراز علاقه کسی، ذوق می کنم، نه با انتقاد و رفتن کسی به هم می ریزم ...

‍ چه عاشقانه ای بنویسم که دلتان برایم بلرزد؟! وقتی نه دستانش را گرفته ام، نه در آغوشش کشیده ام، و نه حتی او را ... بوسیده ام من فقط از دور او را در ...

‍ چه عاشقانه ای بنویسم که دلتان برایم بلرزد؟! وقتی نه دستانش را گرفته ام، نه در آغوشش کشیده ام، و نه حتی او را ... بوسیده ام من فقط از دور او را در خویش گریسته ام ؛ عشقِ میانِ ما معصوم ترین عشقِ تاریخِ جهان بود... "به احترامش ...

بعضی آدم‌ها شبیه فانوس‌های دریایی‌اند؛ راهْ گم‌کرده و غمگین، می‌رسی مقابلشان، با دیدنشان انگار ناجی‌ات را دیده باشی، سراپا شوق می‌شوی، ترس‌هایت را به دریا می‌ریزی و امن‌تر از همیشه به مسیرت ادامه می‌دهی... این ...

بعضی آدم‌ها شبیه فانوس‌های دریایی‌اند؛ راهْ گم‌کرده و غمگین، می‌رسی مقابلشان، با دیدنشان انگار ناجی‌ات را دیده باشی، سراپا شوق می‌شوی، ترس‌هایت را به دریا می‌ریزی و امن‌تر از همیشه به مسیرت ادامه می‌دهی... این آدم‌ها هرچند لایق دلبستگی‌اند ولی نباید دلبسته‌شان شوی؛ آنها ذاتشان است که فانوس باشند برای ...

مرا ببین که ایستاده ام ، پس از تمام رنج ها ، چونان جوانه در بهار مرا ببین هنوز هم جسور مرا ببین هنوز ، برقرار . . .! #نرگس_صرافیان

مرا ببین که ایستاده ام ، پس از تمام رنج ها ، چونان جوانه در بهار مرا ببین هنوز هم جسور مرا ببین هنوز ، برقرار . . .! #نرگس_صرافیان

به داشته ها ، موقعیت ها و آدم هایِ خوبِ زندگی ام فکر می کنم به هرچیز یا هرکسی که دنیایِ مرا زیبا و حالِ مرا خوب می کند . و می خندم ؛ به ...

به داشته ها ، موقعیت ها و آدم هایِ خوبِ زندگی ام فکر می کنم به هرچیز یا هرکسی که دنیایِ مرا زیبا و حالِ مرا خوب می کند . و می خندم ؛ به رویِ تمامِ روزهایِ خوبی که در راهَند ، اتفاقاتِ خوبی که خواهند افتاد ، و ...

این روزها دلم یک کنج ساده و صمیمی می خواهد. یک ایوان به سمت تمام بیخیال بودن ها، یک دوست که حواس مرا از غم هایم پرت کند. من دلم فقط کمی حال خوش می ...

این روزها دلم یک کنج ساده و صمیمی می خواهد. یک ایوان به سمت تمام بیخیال بودن ها، یک دوست که حواس مرا از غم هایم پرت کند. من دلم فقط کمی حال خوش می خواهد. #نرگس_صرافیان

به جایِ کوچک کردنِ دیگران ؛ خودت بزرگ شو ! به جایِ آرزویِ شکست ، برایِ افرادِ موفق ؛ خودت هم تلاش کن و موفق شو ! و به جایِ نشستن و حسرت خوردن ؛ ...

به جایِ کوچک کردنِ دیگران ؛ خودت بزرگ شو ! به جایِ آرزویِ شکست ، برایِ افرادِ موفق ؛ خودت هم تلاش کن و موفق شو ! و به جایِ نشستن و حسرت خوردن ؛ بلند شو و برایِ آرزوهایت بجنگ ... فراموش نکن ؛ کسی که توهین می کند ...

محکم باش بانــــو! هیچ کس یارایِ مقابله با تـــو را ندارد... هیچ چیز نمی تواند روح بزرگ تو را شکست دهد... تو.. آفریده شده ای تا رویِ عشـــق را کم کنی، تا دنیا، رویت حســاب ...

محکم باش بانــــو! هیچ کس یارایِ مقابله با تـــو را ندارد... هیچ چیز نمی تواند روح بزرگ تو را شکست دهد... تو.. آفریده شده ای تا رویِ عشـــق را کم کنی، تا دنیا، رویت حســاب کند... همه مان خوب می دانیم، اگر اراده کنی کاری برایت غیرممکن نیست! محکم بایست... ...

چقدرزیباست چشمانت رادرخانه اےبازکنی که بچگیَت راروے دیوارهایش قاب کرده ای بهترازاین هم مگرمیشود؟ که کنارمادرت چاےبنوشی ازخاطرات بچگیَت بشنوی ودرآغوشش جان بگیری! #نرگس_صرافیان

چقدرزیباست چشمانت رادرخانه اےبازکنی که بچگیَت راروے دیوارهایش قاب کرده ای بهترازاین هم مگرمیشود؟ که کنارمادرت چاےبنوشی ازخاطرات بچگیَت بشنوی ودرآغوشش جان بگیری! #نرگس_صرافیان

مشکل از جایی شروع شد که یک مشت آدمِ اشتباه، با هم به زیرِ سقف هایی رفتند که قرار بود میزبانِ آدم های درست باشد! دو نفرهایی با هم جفت شدند که هرکدام یا دلشان ...

مشکل از جایی شروع شد که یک مشت آدمِ اشتباه، با هم به زیرِ سقف هایی رفتند که قرار بود میزبانِ آدم های درست باشد! دو نفرهایی با هم جفت شدند که هرکدام یا دلشان جایِ دیگری بود یا دنیاهایشان با هم فرق داشت... دو نفری که حتی سرِسوزنی یکدیگر ...