نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

نزدیکی_جنسی (۴ تصویر)

🚫 اگر #مردی #همسر خود را در حال #زنا (#نزدیکی_جنسی) با دیگری ببیند، می تواند، طبق #قانون، #مرد_غریبه یا همسر خود را به #قتل برساند، مشروط بر اینکه #زن با #میل_و_اختیار خود عمل کرده باشد ...

🚫 اگر #مردی #همسر خود را در حال #زنا (#نزدیکی_جنسی) با دیگری ببیند، می تواند، طبق #قانون، #مرد_غریبه یا همسر خود را به #قتل برساند، مشروط بر اینکه #زن با #میل_و_اختیار خود عمل کرده باشد و مجبور نباشد 👈 این #حکم مخصوص لحظه زنا بوده و پس از آن #شوهر ...

💋 اگر #مردی با #دختر_نابالغ #ازدواج کند، به بیش از شش ماه تا دو سال #حبس #محکوم خواهد شد. 📌 اگر در این ازدواج، نزدیکی باعث #نقص_عضو یا #بیماری دائمی #زن شود، #مرد به بیش ...

💋 اگر #مردی با #دختر_نابالغ #ازدواج کند، به بیش از شش ماه تا دو سال #حبس #محکوم خواهد شد. 📌 اگر در این ازدواج، نزدیکی باعث #نقص_عضو یا #بیماری دائمی #زن شود، #مرد به بیش از دو تا پنج سال حبس وپرداخت #دیه محکوم خواهد شد. 📌 اگر #نزدیکی_جنسی باعث ...

🔴 اگر در #عقد_نکاح_دائم ، قبل از #نزدیکی_جنسی به دلیلی #عقد #فسخ شود، #عَنَن (#ناتوانی_جنسی_مرد)باشد ،که #زن می تواند نیمی از #مِهر را دریافت کند. 🔴 اگر فسخ،پس از نزدیکی اتفاق بیفتد، زن حق دریافت ...

🔴 اگر در #عقد_نکاح_دائم ، قبل از #نزدیکی_جنسی به دلیلی #عقد #فسخ شود، #عَنَن (#ناتوانی_جنسی_مرد)باشد ،که #زن می تواند نیمی از #مِهر را دریافت کند. 🔴 اگر فسخ،پس از نزدیکی اتفاق بیفتد، زن حق دریافت تمام #مهریه را خواهد داشت. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ...

💔 #شرایط_اجرای_صیغه_طلاق: 👈 ۱- طرفین باید #بالغ و #عاقل بوده، برای #طلاق قصد داشته و به اختیار خود خود اقدام کرده باشند. 👈 ۲- طلاق باید در حضور حداقل، دو #شاهد_مرد اجرا شود. 👈 ۳- ...

💔 #شرایط_اجرای_صیغه_طلاق: 👈 ۱- طرفین باید #بالغ و #عاقل بوده، برای #طلاق قصد داشته و به اختیار خود خود اقدام کرده باشند. 👈 ۲- طلاق باید در حضور حداقل، دو #شاهد_مرد اجرا شود. 👈 ۳- #زن هنگام اجرای #صیغه نباید #عادت_زنانگی باشد. 👈 ۴- اگر زن هنگام طلاق عادت نباشد، ...