نسخه وب بازار مستقیم

نفس_پاک (۲ تصویر)

تو ماهی و من ماهی این برکه کاشی #اندوه_بزرگی‌ست_زمانی_که_نباشی . آه از #نفس_پاک تو و صبح نشابور از چشم تو و حجره‌ی #فیروزه_تراشی . پلکی بزن ای مخزن اسرار که هر بار #فیروزه_و_الماس_به آفاق بپاشی ...

تو ماهی و من ماهی این برکه کاشی #اندوه_بزرگی‌ست_زمانی_که_نباشی . آه از #نفس_پاک تو و صبح نشابور از چشم تو و حجره‌ی #فیروزه_تراشی . پلکی بزن ای مخزن اسرار که هر بار #فیروزه_و_الماس_به آفاق بپاشی . #خاتمی_عزیز_تکرار_میکنیم #تا_1400_با_روحانی #نیمه_راهیم_برنمیگردیم #امید_بذر_هویت_ماست #دکتر_حسن_روحانی #دوباره_ایران #دوباره_روحانی #دولت_تدبیر_و_امید #روحانی_تنها_نیست

ان شاء الله در #ماه_رمضان جبران بکنید؛ اگر چنانچه یک چیزی از شما واقع شده است، #جبران بکنید. اگر چنانچه یک #گناهی خدای ناخواسته کرده‌اید قبل از ورود به ماه #رمضان، #توبه کنید، از آن ...

ان شاء الله در #ماه_رمضان جبران بکنید؛ اگر چنانچه یک چیزی از شما واقع شده است، #جبران بکنید. اگر چنانچه یک #گناهی خدای ناخواسته کرده‌اید قبل از ورود به ماه #رمضان، #توبه کنید، از آن برگردید از آن. بدانید که مهالک زیاد است؛ بدانید که خیلی جاها ما داریم که ...