نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

نه_به_فساد (۲ تصویر)

اصلاح طلب یعنی :تغییر به نفع مردم !! #اصلح_مقبول_آمد #نه_به_دروغ #نه_به_ریا #نه_به_فساد #درود_بر_رییسی

اصلاح طلب یعنی :تغییر به نفع مردم !! #اصلح_مقبول_آمد #نه_به_دروغ #نه_به_ریا #نه_به_فساد #درود_بر_رییسی

💢 فساد زیر عبای چه کسی است؟! 👈 شاید منظور همون حامی مالی ستادتونه که به جرم رمالی و مفاسد اخلاقی محکومه 😏 🤔 #نه_به_فساد #نه_به_روحانی

💢 فساد زیر عبای چه کسی است؟! 👈 شاید منظور همون حامی مالی ستادتونه که به جرم رمالی و مفاسد اخلاقی محکومه 😏 🤔 #نه_به_فساد #نه_به_روحانی