نوشته (۱۰۰۰۰ تصویر)

#نوشته
۰

#نوشته

#نوشته
۰

#نوشته

درد دلو بع هیچ کس نگی بهتره🙃🏴#دنیا#درد_دل #نوشته #نوشته_عاشق...
۰

درد دلو بع هیچ کس نگی بهتره🙃🏴#دنیا#درد_دل #نوشته #نوشته_عاشق...

#تِوون یکی به پنجره میکوبید 11شب بودهمین که پنجره رو باز کرد...
۱۶

#تِوون یکی به پنجره میکوبید 11شب بودهمین که پنجره رو باز کرد...

رفع سفیدی مو⚫                        ...
۰

رفع سفیدی مو⚫ ...

بهبود و رفع لک های ۱۰ ساله که به پزشک های مختلفی هم بی نتیجه...
۰

بهبود و رفع لک های ۱۰ ساله که به پزشک های مختلفی هم بی نتیجه...

... دایره اعتماد برای خودت یک دایره ی اعتماد درست کن!آنهایی ...
۲

... دایره اعتماد برای خودت یک دایره ی اعتماد درست کن!آنهایی ...

اینم از #نوشته بلند👇بجایـِ اونـ عکسـ سِتـ کع نزاشتم لینکشم پ...
۷۸

اینم از #نوشته بلند👇بجایـِ اونـ عکسـ سِتـ کع نزاشتم لینکشم پ...

ما آدم هایِ لاکچری و ورژن بالایی نبودیم ...ما دوست داشتنمان ...
عکس بلند
۲

ما آدم هایِ لاکچری و ورژن بالایی نبودیم ...ما دوست داشتنمان ...

#پست_بی_مخاطبآرام باش ماهِ من ! درست می شود ...نه هیچ شبی ، ...
۴

#پست_بی_مخاطبآرام باش ماهِ من ! درست می شود ...نه هیچ شبی ، ...

حال ما خوب است، خوب؛ شبیهِ تمامِبغض‌هایی که هنگام واکسن زدن ...
۰

حال ما خوب است، خوب؛ شبیهِ تمامِبغض‌هایی که هنگام واکسن زدن ...

آدم ها فریاد نمے ڪنند ،حتی اقرار هم نمے ڪنند ؛ڪه ڪم آورده ان...
۰

آدم ها فریاد نمے ڪنند ،حتی اقرار هم نمے ڪنند ؛ڪه ڪم آورده ان...

آدم ها فریاد نمے ڪنند ،حتی اقرار هم نمے ڪنند ؛ڪه ڪم آورده ان...
۰

آدم ها فریاد نمے ڪنند ،حتی اقرار هم نمے ڪنند ؛ڪه ڪم آورده ان...

گاهی، باید به دورِ خود یک دیوار تنهایی کشید،نه برای اینکه دی...
۴

گاهی، باید به دورِ خود یک دیوار تنهایی کشید،نه برای اینکه دی...