نیکا (۸۷ تصویر)

#نیکا #سال #نو #مبارک

#نیکا #سال #نو #مبارک

#سارا و #نیکا سریال "پایتخت" در حال خرید کادوی ولنتاین

#سارا و #نیکا سریال "پایتخت" در حال خرید کادوی ولنتاین

کاش گاهی زندگی را هم میتوانست روی یه لحظه نگه داشت...امروز ی...
۳

کاش گاهی زندگی را هم میتوانست روی یه لحظه نگه داشت...امروز ی...

کسب درآمد اینترنتی:white_down_pointing_backhand_index:www.or...

کسب درآمد اینترنتی:white_down_pointing_backhand_index:www.or...

کسب درآمد اینترنتی:white_down_pointing_backhand_index:www.or...

کسب درآمد اینترنتی:white_down_pointing_backhand_index:www.or...

کسب درآمد اینترنتی:white_down_pointing_backhand_index:www.or...

کسب درآمد اینترنتی:white_down_pointing_backhand_index:www.or...

کسب درآمد اینترنتی:white_down_pointing_backhand_index:www.or...

کسب درآمد اینترنتی:white_down_pointing_backhand_index:www.or...

سلام دوستان عزیز تسلیت میگم به همه مردم ایران مخصوصا خانواده...
۹

سلام دوستان عزیز تسلیت میگم به همه مردم ایران مخصوصا خانواده...

پایتخت6:smiling_face_with_heart-shaped_eyes::winking_face: #...

پایتخت6:smiling_face_with_heart-shaped_eyes::winking_face: #...

گاهی دلت از سن و سالت میگیردمیخواهی کودک باشی؛کودکی که به هر...
۲

گاهی دلت از سن و سالت میگیردمیخواهی کودک باشی؛کودکی که به هر...

زندگــیقبل از هر چیز " زندگیست"گل میخواهدموسیقی میخوادزیبایی...

زندگــیقبل از هر چیز " زندگیست"گل میخواهدموسیقی میخوادزیبایی...

روزها میگذرند!! و من هر روز...دنیا را بهتر میشناسمعاقل تر می...

روزها میگذرند!! و من هر روز...دنیا را بهتر میشناسمعاقل تر می...

همین‌که بیدار شدی لبخند بزن جمعه ها را فقط این گونه میشود غا...
۷

همین‌که بیدار شدی لبخند بزن جمعه ها را فقط این گونه میشود غا...

خیلی خوبه دیگران بهت حسودی کنن:face_with_stuck-out_tongue_an...
۱

خیلی خوبه دیگران بهت حسودی کنن:face_with_stuck-out_tongue_an...

از حذف کردن آدمها از زندگیتون نترسید...هیچ اتفاق خاصی نمیفته...
۱

از حذف کردن آدمها از زندگیتون نترسید...هیچ اتفاق خاصی نمیفته...

زندگی به من آموخت؛همیشه منتظر حمله احتمالی کسی باشم که؛به او...
۱۶

زندگی به من آموخت؛همیشه منتظر حمله احتمالی کسی باشم که؛به او...

اعتبار آدم ها به حضورشان نیستبه دلهره ای است کهدر نبودشان اح...

اعتبار آدم ها به حضورشان نیستبه دلهره ای است کهدر نبودشان اح...

:blue_heart:    #روزبخیر #دوستدارشما #نیکا
۳

:blue_heart: #روزبخیر #دوستدارشما #نیکا

کسب درآمد اینترنتی:white_down_pointing_backhand_index:  www....

کسب درآمد اینترنتی:white_down_pointing_backhand_index: www....

digikala