نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

هاشمی‌ (۴ تصویر)

⭕ ️از «بنی‌صدرسازی» هاشمی تا «بنی‌صدرزدایی» رهبری 🔻 خط‌شکنی یکی از ویژگی‌های شخصی #هاشمی‌ بود. با وجود چندبرابر بودن سابقه و عمر سیاسی‌اش نسبت به #احمدی‌نژاد، شخصا و صریحا جواب حرفهای او را می‌داد. او ...

⭕ ️از «بنی‌صدرسازی» هاشمی تا «بنی‌صدرزدایی» رهبری 🔻 خط‌شکنی یکی از ویژگی‌های شخصی #هاشمی‌ بود. با وجود چندبرابر بودن سابقه و عمر سیاسی‌اش نسبت به #احمدی‌نژاد، شخصا و صریحا جواب حرفهای او را می‌داد. او دوسه سال آخر دولت احمدی‌نژاد فاز «یکسان‌سازی احمدی‌نژاد و بنی‌صدر» را رسما کلید زد. در ...

⭕ ️ از «بنی‌صدرسازی» هاشمی تا «بنی‌صدرزدایی» رهبری 🔹 یکی از ویژگی‌های شخصی #هاشمی‌ خط‌شکن بودن بود. با وجود آن‌که سابقه و عمر سیاسی‌اش چندین برابر #احمدی‌نژاد بود، شخصا جواب حرفهای او را می‌داد و ...

⭕ ️ از «بنی‌صدرسازی» هاشمی تا «بنی‌صدرزدایی» رهبری 🔹 یکی از ویژگی‌های شخصی #هاشمی‌ خط‌شکن بودن بود. با وجود آن‌که سابقه و عمر سیاسی‌اش چندین برابر #احمدی‌نژاد بود، شخصا جواب حرفهای او را می‌داد و از اعتبارش برای زدن او هزینه می‌کرد. او دوسه سال آخر دولت احمدی‌نژاد فاز «یکسان‌سازی ...

. بسیار مهم : (نشر حداکثری) . . ❌ در طول زعامت رهبری معظم انقلاب، تصمیم های بسیار استراتژیک و حیاتی از جانب ایشان اتخاذ شد که، اشتباه و تاخیر در فقط یکی از آنها ...

. بسیار مهم : (نشر حداکثری) . . ❌ در طول زعامت رهبری معظم انقلاب، تصمیم های بسیار استراتژیک و حیاتی از جانب ایشان اتخاذ شد که، اشتباه و تاخیر در فقط یکی از آنها باعث ضربات جبران ناپذیر و حتی باعث فروپاشی کشور میشد! . . مثلاً ❌ در ...

. بسیار مهم : (نشر حداکثری) . . ❌ در طول زعامت رهبری معظم انقلاب، تصمیم های بسیار استراتژیک و حیاتی از جانب ایشان اتخاذ شد که، اشتباه و تاخیر در فقط یکی از آنها ...

. بسیار مهم : (نشر حداکثری) . . ❌ در طول زعامت رهبری معظم انقلاب، تصمیم های بسیار استراتژیک و حیاتی از جانب ایشان اتخاذ شد که، اشتباه و تاخیر در فقط یکی از آنها باعث ضربات جبران ناپذیر و حتی باعث فروپاشی کشور میشد! . . مثلاً ❌ در ...