نسخه وب بازار مستقیم

هر_صبح_و_شام_با_قرآن (۱ تصویر)

﷽ 💠 #بخوانید 🗓 پنجشنبه آخر سال است 🔹 به یاد همه آنهایی که بین ما نیستند و هیچکس نمی‌تونه جاشون رو توی قلبمون پر کنه، نثار روح پدران و مادران آسمانی و همه گذشتگان‌مان ...

﷽ 💠 #بخوانید 🗓 پنجشنبه آخر سال است 🔹 به یاد همه آنهایی که بین ما نیستند و هیچکس نمی‌تونه جاشون رو توی قلبمون پر کنه، نثار روح پدران و مادران آسمانی و همه گذشتگان‌مان 📿 بخوانیم فاتحة و صلوات #پنجشنبه_آخر_سال #هر_صبح_و_شام_با_قرآن #پایگاه_فرهنگی_و_تبلیغی_بلاغ دوستان را به بلاغ دعوت نمایید.👇 🏼 ...