نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

هلالی_جغتایی (۱۹۷ تصویر)

هست فردا عید و هر کس ماهِ نو دارد هوس عید ما، رویِ تو و ماهِ نو، اَبروی تو بس . . . 🌷 #هلالی_جغتایی #بخون

هست فردا عید و هر کس ماهِ نو دارد هوس عید ما، رویِ تو و ماهِ نو، اَبروی تو بس . . . 🌷 #هلالی_جغتایی #بخون

🌙🌙🌙🌙🌙 ماهِ من، عید است و شهری را نظر بر روی توست روی تو چون ماهِ عید و ماهِ نو ابروی توست...🌙 . #هلالی_جغتایی . عید سعید فطر مبارک . . لنگرود - ماهی فروشان ...

🌙🌙🌙🌙🌙 ماهِ من، عید است و شهری را نظر بر روی توست روی تو چون ماهِ عید و ماهِ نو ابروی توست...🌙 . #هلالی_جغتایی . عید سعید فطر مبارک . . لنگرود - ماهی فروشان - شنبه سوم خرداد ۹۹ .📸📸 . . . سلام✋ ما اومدیم تا قشنگیهارو باهم ...

‌ جان خوشَست، اما نمیخواهم که جان گویم تُرا خواهم از جان خوشتری باشد، که آن گویم تُرا بس که میخواهم که باشم با تو در گفت و شنود یک سخن گر بشنوم، صد داستان ...

‌ جان خوشَست، اما نمیخواهم که جان گویم تُرا خواهم از جان خوشتری باشد، که آن گویم تُرا بس که میخواهم که باشم با تو در گفت و شنود یک سخن گر بشنوم، صد داستان گویم ترا #هلالی_جغتایی ‌

هیچ ذوقی به از این نیست ڪه از غایت شوق چشم من گرید و لب‌های تو در خنده شود ...! #هلالی_جغتایی #عکس_نوشته_عاشقانه

هیچ ذوقی به از این نیست ڪه از غایت شوق چشم من گرید و لب‌های تو در خنده شود ...! #هلالی_جغتایی #عکس_نوشته_عاشقانه

گفتی بگو که در چه خیالی و حال چیست؟ ما را خیالِ توست، تو را در خیال چیست؟! ‌ #هلالی_جغتایی

گفتی بگو که در چه خیالی و حال چیست؟ ما را خیالِ توست، تو را در خیال چیست؟! ‌ #هلالی_جغتایی

جان خوش است اما نمی‌خواهم که جان گویم تو را خواهم از جان خوش‌تری یابم که آن گویم تو را.. #هلالی_جغتایی r

جان خوش است اما نمی‌خواهم که جان گویم تو را خواهم از جان خوش‌تری یابم که آن گویم تو را.. #هلالی_جغتایی r

دوستان! قیمت صحبت بشناسید که چرخ دوستان را ز هم انداخته بسیار جدا #هلالی_جغتایی

دوستان! قیمت صحبت بشناسید که چرخ دوستان را ز هم انداخته بسیار جدا #هلالی_جغتایی

دوستان! قیمت صحبت بشناسید که چرخ دوستان را ز هم انداخته بسیار جدا #هلالی_جغتایی 🪐

دوستان! قیمت صحبت بشناسید که چرخ دوستان را ز هم انداخته بسیار جدا #هلالی_جغتایی 🪐

جان خواهم از خدا، نه یکی بلکه صد هزار تا صد هزار بار بمیرم برای یار... #هلالی_جغتایی #عاشقانه_ای_به_وقت_دلتنگی #عاشقانه

جان خواهم از خدا، نه یکی بلکه صد هزار تا صد هزار بار بمیرم برای یار... #هلالی_جغتایی #عاشقانه_ای_به_وقت_دلتنگی #عاشقانه

🌸🍃تا از طرف تو ناز خواهد بودن از جانب ما نیاز خواهد بودن #هلالی_جغتایی

🌸🍃تا از طرف تو ناز خواهد بودن از جانب ما نیاز خواهد بودن #هلالی_جغتایی

برخیز، تا نهیم سر خود بپای دوست جان را فدا کنیم، که صد جان فدای دوست در دوستی ملاحظه مرگ و زیست نیست دشمن به از کسی، که نمیرد برای دوست #هلالی_جغتایی 🦋🌹🍃 تقدیم به ...

برخیز، تا نهیم سر خود بپای دوست جان را فدا کنیم، که صد جان فدای دوست در دوستی ملاحظه مرگ و زیست نیست دشمن به از کسی، که نمیرد برای دوست #هلالی_جغتایی 🦋🌹🍃 تقدیم به خاتون تمام ویس بهار خانم از اون خانمهای باشخصیت و قدیمی ویس بی شک نجابت ...

#طبیب گو به علاج مریضِ عشق مکوش که کار او دگر و حال او دگرگون است..... #هلالی_جغتایی #عاشقانه❤

#طبیب گو به علاج مریضِ عشق مکوش که کار او دگر و حال او دگرگون است..... #هلالی_جغتایی #عاشقانه❤

گفتی که مرا یار وفادار بسی هست هستند ،ولی نیست وفادار تر از مـن .. #هلالی_جغتایی

گفتی که مرا یار وفادار بسی هست هستند ،ولی نیست وفادار تر از مـن .. #هلالی_جغتایی

طبیب گو به علاج مریضِ عشق مکوش که کار او دگر و حال او دگرگون است..... #هلالی_جغتایی

طبیب گو به علاج مریضِ عشق مکوش که کار او دگر و حال او دگرگون است..... #هلالی_جغتایی

جز بروز وصل عمر و زندگی حیفست حیف حیف از آن عمری که بر من در شب هجران گذشت #هلالی_جغتایی

جز بروز وصل عمر و زندگی حیفست حیف حیف از آن عمری که بر من در شب هجران گذشت #هلالی_جغتایی

ایـن چـه نـازسـت؟ بنـازم قـد و بـالایـش را...😍 #هلالی_جغتایی

ایـن چـه نـازسـت؟ بنـازم قـد و بـالایـش را...😍 #هلالی_جغتایی

° بے تو هر شب منم و گوشه ‌ے تنهایے خویش #هلالی_جغتایی ____🍃 🌸 🍃 ___

° بے تو هر شب منم و گوشه ‌ے تنهایے خویش #هلالی_جغتایی ____🍃 🌸 🍃 ___

عاشقان هرچند مشتاق جمال دلبرند دلبران بر عاشقان از عاشقان عاشق‌ترند عشق می‌نازد به حُسن، حسن می‌نازد به عشق آری، آری، این دو معنی عاشق یکدیگرند #هلالی_جغتایی

عاشقان هرچند مشتاق جمال دلبرند دلبران بر عاشقان از عاشقان عاشق‌ترند عشق می‌نازد به حُسن، حسن می‌نازد به عشق آری، آری، این دو معنی عاشق یکدیگرند #هلالی_جغتایی

گـر جـان کَنـم به حسـرت زان لــب نمیکَنـد دل...! #هلالی_جغتایی

گـر جـان کَنـم به حسـرت زان لــب نمیکَنـد دل...! #هلالی_جغتایی