#روحانی #قالیباف #رئیسی #انقلابی #گرانی #محاکمه_روحانی #سعید...

🔴 توییت مریم شکری ؛ خبرنگار روزنامه دنیای اقتصاد:‏از پست جدی...

#پورعرب #نعمتی #همتی #اناهیتا #طنز

1

جزئیات #ادغام۵بانک_نظامی در #بانک_سپه #همتی: ادغام از امروز ...

:arrow_pointing_rightwards_then_curving_downwards: ممنون از ...

3

:large_blue_circle: آخرین قیمت #دلار :face_with_stuck-out_t...