هوشنگ_ابتهاج (۱۴۵۸ تصویر)

روزی که بجنبد نفس باد بهاریبینی که گل و سبزه کران تا به کران...
۲

روزی که بجنبد نفس باد بهاریبینی که گل و سبزه کران تا به کران...

گفتی اگر دانی مرا، آیی و بستانی مرا ای هیچگاهِ ناکجا، گو کِی...
۰

گفتی اگر دانی مرا، آیی و بستانی مرا ای هیچگاهِ ناکجا، گو کِی...

ز کدام رَه رسیدی ز کدام دَر گذشتیکه ندیده دیده ناگَه به درون...
۵۹

ز کدام رَه رسیدی ز کدام دَر گذشتیکه ندیده دیده ناگَه به درون...

#سخنان_بزرگان از اینکه زنی با تو دیوانه واربحث میکند خوشحال ...
۱۴

#سخنان_بزرگان از اینکه زنی با تو دیوانه واربحث میکند خوشحال ...

بود آیا که ز دیوانه ی خود یاد کند؟آن که زنجیر به پای #دل شید...
۰

بود آیا که ز دیوانه ی خود یاد کند؟آن که زنجیر به پای #دل شید...

🌵💚تقصیر شما نیستما سست عنصریم که میبینیم و نمیفهمیم لمس میکن...
۰

🌵💚تقصیر شما نیستما سست عنصریم که میبینیم و نمیفهمیم لمس میکن...

‌سکوت میکنم و حرف می زنم با تودراین مباحثه دیوانه تر منم یا ...
۰

‌سکوت میکنم و حرف می زنم با تودراین مباحثه دیوانه تر منم یا ...

🌵💚چگونه فکر می کنی پنهانی و به چشم نمی آیی؟تو که قطره بارانی...
۰

🌵💚چگونه فکر می کنی پنهانی و به چشم نمی آیی؟تو که قطره بارانی...

#هوشنگ_ابتهاج در ڪنج قفس مے ڪشدم حسرت پرواز با بال و پر سوخت...
۱

#هوشنگ_ابتهاج در ڪنج قفس مے ڪشدم حسرت پرواز با بال و پر سوخت...

🍃🍂کپشنو بخونین و کامنت بذارین 😊هرگز این قصه ندانست کسی:آن شب...
۰

🍃🍂کپشنو بخونین و کامنت بذارین 😊هرگز این قصه ندانست کسی:آن شب...

از چی میترسی
۱

از چی میترسی

.نمی‌دانم چند مانده‌ست از شبِ دشوار....این همه راه آمدی، آری...
۰

.نمی‌دانم چند مانده‌ست از شبِ دشوار....این همه راه آمدی، آری...

داغ و درد است همهنقش و نگارِ دلِ من...#هوشنگ_ابتهاج 🌾
۱

داغ و درد است همهنقش و نگارِ دلِ من...#هوشنگ_ابتهاج 🌾

مرو که ...هرچه هست میرود..#هوشنگ_ابتهاج
۲

مرو که ...هرچه هست میرود..#هوشنگ_ابتهاج

💐زندگی زیباست ای زیبا پسند💐زنده اندیشان به زیبایی رسند💐آنقدر...
۱۴

💐زندگی زیباست ای زیبا پسند💐زنده اندیشان به زیبایی رسند💐آنقدر...

کز برایشمی توان از جان گذشت♥😍M#هوشنگ_ابتهاج
۹۸

کز برایشمی توان از جان گذشت♥😍M#هوشنگ_ابتهاج

هر کجا نامه‌ی عشق است، نشانِ من و توست...#هوشنگ_ابتهاج #عاشق...
۱

هر کجا نامه‌ی عشق است، نشانِ من و توست...#هوشنگ_ابتهاج #عاشق...

🌵💚به مــادرم بگوئیدآن جمعه دلگیربا ابر‌های خاکستریبا پنجره‌ه...
۰

🌵💚به مــادرم بگوئیدآن جمعه دلگیربا ابر‌های خاکستریبا پنجره‌ه...