وحشیانه (۱۴ تصویر)

در #ابوغریب چه گذشت!زندانی در غرب بغداد که تداعی گر حضور #وح...
۰

در #ابوغریب چه گذشت!زندانی در غرب بغداد که تداعی گر حضور #وح...

#بسم_الله_الرحمن_الرحیم #شهر #غم آلود مادر افتاد #کوچه پر از...
۱

#بسم_الله_الرحمن_الرحیم #شهر #غم آلود مادر افتاد #کوچه پر از...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...
۰

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...
۰

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

سال ها پیش... #شرابخواری مثل #یزید (لعنت الله علیه) مقابل ای...
۱۸

سال ها پیش... #شرابخواری مثل #یزید (لعنت الله علیه) مقابل ای...

سال ها پیش... #شرابخواری مثل #یزید (لعنت الله علیه) مقابل ای...
۲۶

سال ها پیش... #شرابخواری مثل #یزید (لعنت الله علیه) مقابل ای...

سال ها پیش... #شرابخواری مثل #یزید (لعنت الله علیه) مقابل ای...
۰

سال ها پیش... #شرابخواری مثل #یزید (لعنت الله علیه) مقابل ای...

سال ها پیش... #شرابخواری مثل #یزید (لعنت الله علیه) مقابل ای...
۱

سال ها پیش... #شرابخواری مثل #یزید (لعنت الله علیه) مقابل ای...

سال ها پیش... #شرابخواری مثل #یزید (لعنت الله علیه) مقابل ای...
۱۲

سال ها پیش... #شرابخواری مثل #یزید (لعنت الله علیه) مقابل ای...

:large_red_circle: #وحشیانه ترین #قانون قرن را ببینید:white_...
۰

:large_red_circle: #وحشیانه ترین #قانون قرن را ببینید:white_...

باز باران..با ترانهدارد از #مادر نشانه..بوی باران..بوی اشک #...
۳

باز باران..با ترانهدارد از #مادر نشانه..بوی باران..بوی اشک #...

:small_orange_diamond:گزیده بیانات #رهبر انقلاب|امروز:white_...
۰

:small_orange_diamond:گزیده بیانات #رهبر انقلاب|امروز:white_...

:small_orange_diamond:گزیده بیانات #رهبر انقلاب:white_heavy_...
۰

:small_orange_diamond:گزیده بیانات #رهبر انقلاب:white_heavy_...

تصور کنید، #قاسم_سلیمانی کاندید شود:heavy_exclamation_mark_s...
۲

تصور کنید، #قاسم_سلیمانی کاندید شود:heavy_exclamation_mark_s...