نسخه وب بازار مستقیم

وحشی_بافقی (۶۲۹ تصویر)

دلتنگم و با هیچکسم میل سخن نیست کس در همه آفاق به دلتنگی من نیست #وحشی_بافقی

دلتنگم و با هیچکسم میل سخن نیست کس در همه آفاق به دلتنگی من نیست #وحشی_بافقی

طبل برگشتن بزن ما مرد میدان نیستیم..💕 #وحشی_بافقی 🌸

طبل برگشتن بزن ما مرد میدان نیستیم..💕 #وحشی_بافقی 🌸

مــن رام دیگـری نشـوم وحشــیِ تـــــوام...💕 #وحشی_بافقی 🌸

مــن رام دیگـری نشـوم وحشــیِ تـــــوام...💕 #وحشی_بافقی 🌸

مشتاق توأم چنان که مخمور به مِی..💕 #وحشی_بافقی 🌸

مشتاق توأم چنان که مخمور به مِی..💕 #وحشی_بافقی 🌸

بر بی کسی من نگر و چارهٔ من کن زان کز همه کس، بی‌ کس و بی‌ یارترم من..💕 #وحشی_بافقی 🌸

بر بی کسی من نگر و چارهٔ من کن زان کز همه کس، بی‌ کس و بی‌ یارترم من..💕 #وحشی_بافقی 🌸

✐ عشق گو بی‌عزتم کن، عشق و خواری گفته‌اند عاشقی را مایه‌ی بی‌اعتباری گفته‌اند #وحشی_بافقی

✐ عشق گو بی‌عزتم کن، عشق و خواری گفته‌اند عاشقی را مایه‌ی بی‌اعتباری گفته‌اند #وحشی_بافقی

بر بی کسی من نِگر و چارهٔ من کن زان کَز همه کس بی کس و بی ‌یار ترم من... #وحشی_بافقی 🍊

بر بی کسی من نِگر و چارهٔ من کن زان کَز همه کس بی کس و بی ‌یار ترم من... #وحشی_بافقی 🍊

کشیده عشق در زنجیر، جان ناشکیبا را نهاده کار صعبی پیش، صبر بند فرسا را #وحشی_بافقی

کشیده عشق در زنجیر، جان ناشکیبا را نهاده کار صعبی پیش، صبر بند فرسا را #وحشی_بافقی

مرا لطف تو می‌باید دگر هیچ.... #وحشی_بافقی

مرا لطف تو می‌باید دگر هیچ.... #وحشی_بافقی

خواهم آن عشق که هستی ز سرما ببرد بیخودی آید و ننگ خودی از ما ببرد خانه آتش زدگانیم ستم گو میتاز آنچه اندوخته باشیم به یغما ببرد شاخ خشکیم به ما سردی عالم چه ...

خواهم آن عشق که هستی ز سرما ببرد بیخودی آید و ننگ خودی از ما ببرد خانه آتش زدگانیم ستم گو میتاز آنچه اندوخته باشیم به یغما ببرد شاخ خشکیم به ما سردی عالم چه کند پیش ما برگ و بری نیست که سرما ببرد دوزخ جور برافروز که من ...

‌ دل از عشق کهن بگرفت از نو دلستانی کو؟ قفس برهم شکست این مرغ، خرم بوستانی کو… #وحشی_بافقی ‌

‌ دل از عشق کهن بگرفت از نو دلستانی کو؟ قفس برهم شکست این مرغ، خرم بوستانی کو… #وحشی_بافقی ‌

ای خوشا دولت آن دیده که بر طلعت توست... #وحشی_بافقی

ای خوشا دولت آن دیده که بر طلعت توست... #وحشی_بافقی

♥️🌿کَس در همه آفاق به دلتنگی من نیست . #وحشی_بافقی 🍊

♥️🌿کَس در همه آفاق به دلتنگی من نیست . #وحشی_بافقی 🍊

♥️🌿که هر چه با دل من کرد، آن تبسم کرد... #وحشی_بافقی

♥️🌿که هر چه با دل من کرد، آن تبسم کرد... #وحشی_بافقی

هر چه گویی آخری دارد به غیر از حرف عشق / کین همه گفتند و آخر نیست این افسانه را... #وحشی_بافقی

هر چه گویی آخری دارد به غیر از حرف عشق / کین همه گفتند و آخر نیست این افسانه را... #وحشی_بافقی

بخت تو ، بهارِ بی خزان باد عالم ز تو ، باغ و بوستان باد آثارِ کفِ گهر فشانت زینتگرِ راهِ کهکشان باد #بخون #وحشی_بافقی

بخت تو ، بهارِ بی خزان باد عالم ز تو ، باغ و بوستان باد آثارِ کفِ گهر فشانت زینتگرِ راهِ کهکشان باد #بخون #وحشی_بافقی

فتنه معشوقه : بر قولِ مدّعی ، مکش ای فتنه گر مرا گر می کشی ، بکش به گناه دگر مرا پیشت به قدرِ غیر ، مرا اعتبار نیست بی اعتبار کرده فلک ، این ...

فتنه معشوقه : بر قولِ مدّعی ، مکش ای فتنه گر مرا گر می کشی ، بکش به گناه دگر مرا پیشت به قدرِ غیر ، مرا اعتبار نیست بی اعتبار کرده فلک ، این قَدَر مرا شوقم چنان فزود که هر گاه نهان شوی باید دوید بر سر صد ...

خوش آن که شود بساطِ مهجوری ، طی در بزم وصال ، مِی کشم پی در پی می جویمت آن چنان که مهجورِ وصال مشتاق تو ام ، چنان که مخمور به مِی #بخون #وحشی_بافقی

خوش آن که شود بساطِ مهجوری ، طی در بزم وصال ، مِی کشم پی در پی می جویمت آن چنان که مهجورِ وصال مشتاق تو ام ، چنان که مخمور به مِی #بخون #وحشی_بافقی