وقتی (۴۱۳ تصویر)

#وقتی میخوای غذا سفارش بدی و پیش خودت تمرین میکنی وقتی زنگ ز...
۴

#وقتی میخوای غذا سفارش بدی و پیش خودت تمرین میکنی وقتی زنگ ز...

طوقی
۴

طوقی

#وقتی که واقعا برات اهمیتی نداشته باشه که دیگران در موردت چط...
۴

#وقتی که واقعا برات اهمیتی نداشته باشه که دیگران در موردت چط...

#وقتی تنهایی انگار دنیا رو داری لایک یادتون نره🖤
۰

#وقتی تنهایی انگار دنیا رو داری لایک یادتون نره🖤

پارت34 #وقتی غذامو خوردم برگشتم برم اتاقم اخه امشب هم به دست...
۰

پارت34 #وقتی غذامو خوردم برگشتم برم اتاقم اخه امشب هم به دست...

پارت33 #وقتی از اتاق رفت بیرون همونجا کنار دیوارسُر خوردم و ...
۱

پارت33 #وقتی از اتاق رفت بیرون همونجا کنار دیوارسُر خوردم و ...

[‏ #وقتی فهمیدم آدمها فقط بر اساس سطح درک خودشون همه چیز رو ...
۳

[‏ #وقتی فهمیدم آدمها فقط بر اساس سطح درک خودشون همه چیز رو ...

#شخصی #وقتی آقای همسر،عکاسی میکنه #دل میبره😐😍😜 #عکس_نوشته_عا...
۱۰

#شخصی #وقتی آقای همسر،عکاسی میکنه #دل میبره😐😍😜 #عکس_نوشته_عا...

#وقتی روابط دچار مشکل میشن به این معنی نیست که وقتشه بهم بزن...
۱

#وقتی روابط دچار مشکل میشن به این معنی نیست که وقتشه بهم بزن...

#وقتی یکی میگه هر کاری دوس داری بکن ینی هر کاری #دوس نداشتم ...
۰

#وقتی یکی میگه هر کاری دوس داری بکن ینی هر کاری #دوس نداشتم ...

#وقتی روابط دچار مشکل میشن به این معنی نیست که وقتشه بهم بزن...
۲۷

#وقتی روابط دچار مشکل میشن به این معنی نیست که وقتشه بهم بزن...

چه خوشبختموقتی گرمی زندگی را از لمس دستان تو می گیرم--------...
۱

چه خوشبختموقتی گرمی زندگی را از لمس دستان تو می گیرم--------...

خاطره ی خوب کسی شو حتی اگر قرار بر ماندن نیستآنی شو که وقتی ...
۰

خاطره ی خوب کسی شو حتی اگر قرار بر ماندن نیستآنی شو که وقتی ...

#وقتی یهو به سرت میزنه کیک درس کنی😋😋😋
۲۳

#وقتی یهو به سرت میزنه کیک درس کنی😋😋😋