🌓 #باز_شب_شده ❤️ #دلم_بهانه_می_گیردمسیر سبزت ، رایحه #گلهایی...

مردی در مجلسی گفت:زن مثل کفش است!هر وقت کهنه شد می شود آن را...

یک روز #مجبوری بفهمی عشق❤️ ، بازی نیست..اینکه یکی می افتد از...

2

واصف حال و احوال زوربه😔🙏🤸‍♀️

3

در دریا😐✌

#بی‌سر و سامانِ #حسین بودند؛و #سر از #پا نمی‌شناختند،به وقتِ...