نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

پذیرفتن_آدمهاست (۱ تصویر)

🦋⃤ #𝓡𝓸𝔂𝓪 🦋⃤ از #تلخ‌ترین #اتفاق‌هایی که #چشمام تا به حال دیده، #پذیرفتن_آدمهاست پذیرفتن اتفاق‌هایی که تا دیروز #فکرشو نمیکردیم. مثلا بپذیری که #عشقت_رفته بپذیری که #بهترین_نیستی یا قرار نیست به همه‌ی #آرزوهات برسی حتی ...

🦋⃤ #𝓡𝓸𝔂𝓪 🦋⃤ از #تلخ‌ترین #اتفاق‌هایی که #چشمام تا به حال دیده، #پذیرفتن_آدمهاست پذیرفتن اتفاق‌هایی که تا دیروز #فکرشو نمیکردیم. مثلا بپذیری که #عشقت_رفته بپذیری که #بهترین_نیستی یا قرار نیست به همه‌ی #آرزوهات برسی حتی اگه #تنها آرزوت همون یه #نفر باشه که قدر همه‌ی آرزوهات #دوستش_داشتی . بپذیری که ...