پرستاران (۳۵ تصویر)

🔶 اسم منطقه #منهتن رو خیلیاتون شنیدین.. ثروتمندترین منطقه تو...

🔶 اسم منطقه #منهتن رو خیلیاتون شنیدین.. ثروتمندترین منطقه تو...

کانال 🌸مهر بانو ۲۰۱۸🌸https://t.me/joinchat/AAAAAEZCXhtYKvSlL...

کانال 🌸مهر بانو ۲۰۱۸🌸https://t.me/joinchat/AAAAAEZCXhtYKvSlL...

💚پرستاری که شیفت کاری خود را به نیابت از حاج قاسم می‌دهد...❤...
۴

💚پرستاری که شیفت کاری خود را به نیابت از حاج قاسم می‌دهد...❤...

🔶 یک سوال مهم:چرا باید پول #آمریکایی‌ ها خرج #جنگ افروزی در ...

🔶 یک سوال مهم:چرا باید پول #آمریکایی‌ ها خرج #جنگ افروزی در ...

🔶 یک سوال مهم:چرا باید پول #آمریکایی‌ ها خرج #جنگ افروزی در ...

🔶 یک سوال مهم:چرا باید پول #آمریکایی‌ ها خرج #جنگ افروزی در ...

🔶 یک سوال مهم:چرا باید پول #آمریکایی‌ ها خرج #جنگ افروزی در ...

🔶 یک سوال مهم:چرا باید پول #آمریکایی‌ ها خرج #جنگ افروزی در ...

@MehrBanooo_2018 #مرگ_کرونایی❗ ️نه تشیع جنازه‌ای خواهد بود.....

@MehrBanooo_2018 #مرگ_کرونایی❗ ️نه تشیع جنازه‌ای خواهد بود.....

📸 تصویری از #پزشکان و #پرستاران خط مقدم مبارزه با #کرونا

📸 تصویری از #پزشکان و #پرستاران خط مقدم مبارزه با #کرونا

#مرگ_کرونایی:heavy_exclamation_mark_symbol:️نه تشیع جنازه‌ای...

#مرگ_کرونایی:heavy_exclamation_mark_symbol:️نه تشیع جنازه‌ای...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

به تصاویر پرستاران و پزشکان درگیر با کرونا نگاه می‌کنم؛ یک ع...
۱

به تصاویر پرستاران و پزشکان درگیر با کرونا نگاه می‌کنم؛ یک ع...

این روزهای سخت سپری خواهند شد و روسیاهی بر سودجویانی خواهد م...
۱

این روزهای سخت سپری خواهند شد و روسیاهی بر سودجویانی خواهد م...

#پزشکان و #پرستاران! اجرتان با خدارهبر انقلاب: کارتان بسیار ...

#پزشکان و #پرستاران! اجرتان با خدارهبر انقلاب: کارتان بسیار ...

:japanese_symbol_for_beginner: #پزشکان و #پرستاران! اجرتان ب...

:japanese_symbol_for_beginner: #پزشکان و #پرستاران! اجرتان ب...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

digikala