پرواز_پرندگان (۱ تصویر)

#سلام_علیکم ، #صبح_بخیر #خدای_متعال_را_سجده_کن تنها نور #عشق...

#سلام_علیکم ، #صبح_بخیر #خدای_متعال_را_سجده_کن تنها نور #عشق...

digikala