پوچ (۳۱ تصویر)

تاحالا گیر کردید بین آدمایی که فقط در پی تخریبن؟؟من چپ میرم ...

تاحالا گیر کردید بین آدمایی که فقط در پی تخریبن؟؟من چپ میرم ...

دست در دست تو خواهم گذشتاز این تنهایی های شبانهاز این ساعات ...

دست در دست تو خواهم گذشتاز این تنهایی های شبانهاز این ساعات ...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...
۲

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

پشت همون دستی زدم که #پوچ بود..!
۲

پشت همون دستی زدم که #پوچ بود..!

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

#پوچ   #و   #دیگر  #هیچ
۱

#پوچ #و #دیگر #هیچ

#پوچروح من استلحظه ای که چیزی ندارمبرای اندیشیدن#امیرعلی_قرب...

#پوچروح من استلحظه ای که چیزی ندارمبرای اندیشیدن#امیرعلی_قرب...

:arrow_pointing_rightwards_then_curving_downwards:       انس...

:arrow_pointing_rightwards_then_curving_downwards: انس...

الفاتحه مع الصلوات....⁦:disappointed_but_relieved_face:#صداق...

الفاتحه مع الصلوات....⁦:disappointed_but_relieved_face:#صداق...

به نقطه نامعلومی خیره شده بودم که صدایم زدند ..کسی به دنبالم...

به نقطه نامعلومی خیره شده بودم که صدایم زدند ..کسی به دنبالم...

پناه به تاریکی از شر بطالت تابیدنت ای خورشید#پوچ
۴

پناه به تاریکی از شر بطالت تابیدنت ای خورشید#پوچ

حرف تا کی؟#حرف #وعده #پوچ #بیهوده #سرکاری #طراح_گرافیک_شهریا...
۴

حرف تا کی؟#حرف #وعده #پوچ #بیهوده #سرکاری #طراح_گرافیک_شهریا...

#حرف مفت#پوچ اندیشان#پوچ گو

#حرف مفت#پوچ اندیشان#پوچ گو

در این #گل یا #پوچ #دنیا اگر #یاد #تو همراهم باشد#بازی دنیا،...
۲

در این #گل یا #پوچ #دنیا اگر #یاد #تو همراهم باشد#بازی دنیا،...

#خادم_الشهدا خوش دارم #گمنام و #تنها باشم...تا در غوغای #کشم...
۱

#خادم_الشهدا خوش دارم #گمنام و #تنها باشم...تا در غوغای #کشم...

امروز تمام #احساس های#پوچ را مچاله کنیم!و منتظر #شکوفه_های#ا...

امروز تمام #احساس های#پوچ را مچاله کنیم!و منتظر #شکوفه_های#ا...

digikala