پیامی (۲۲ تصویر)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...
۰

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...
۰

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...
۰

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...
۱

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...
۱

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...
۰

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

چشم دارم که مرا از تو #پیامی برسد..جان درتن آیدم چو پیامی رس...
۰

چشم دارم که مرا از تو #پیامی برسد..جان درتن آیدم چو پیامی رس...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...
۰

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...
۰

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...
۰

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
السلام علیک یا فاطمه ا...
۰

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ السلام علیک یا فاطمه ا...

:maple_leaf: گاهی باید #مکث کرد...روی لبخند هایت!نگاهت هایت!...
۰

:maple_leaf: گاهی باید #مکث کرد...روی لبخند هایت!نگاهت هایت!...

گاهی باید #مکث کرد...روی لبخند هایت!نگاه هایت!هرکدامشان #پیا...
۰

گاهی باید #مکث کرد...روی لبخند هایت!نگاه هایت!هرکدامشان #پیا...

‍ #زنگ_خطر :leaf_fluttering_in_wind:زمانی که بمیرم..:heavy_l...
۰

‍ #زنگ_خطر :leaf_fluttering_in_wind:زمانی که بمیرم..:heavy_l...

دوستان سلام علیکمی #خبر_بد:face_screaming_in_fear::fearful_f...
۸

دوستان سلام علیکمی #خبر_بد:face_screaming_in_fear::fearful_f...

بسم الله الملک القدوس..""عبای امام باید به بیت امام بازگردد!...
۲۶

بسم الله الملک القدوس..""عبای امام باید به بیت امام بازگردد!...

#پیامی آورده اند ؛امیر غفور :غواص ها دیدند ماداریم غرق می شو...
۱

#پیامی آورده اند ؛امیر غفور :غواص ها دیدند ماداریم غرق می شو...

#پیامی آورده اند ؛فرهاد قایمی :دستان شماعزیزان بسته شد تا دس...
۳

#پیامی آورده اند ؛فرهاد قایمی :دستان شماعزیزان بسته شد تا دس...

#پیامی آورده اند ؛سیدمحمد موسوی :دست تو را بستند تا زمینگیرت...
۱

#پیامی آورده اند ؛سیدمحمد موسوی :دست تو را بستند تا زمینگیرت...

#پیامی آورده اند ؛میلاد عبادی پور :قهرمان آن کسی است که بادس...
۱

#پیامی آورده اند ؛میلاد عبادی پور :قهرمان آن کسی است که بادس...