پیام_عاشورا (۲۵ تصویر)

کانال تلگرام :cherry_blossom:مهر بانو ۲۰۱۸:cherry_blossom:  ...

کانال تلگرام :cherry_blossom:مهر بانو ۲۰۱۸:cherry_blossom: ...

اگر ظلم بر مردم را دیدی و به خاطر منافعت دم نزدی، با ظالم هم...

اگر ظلم بر مردم را دیدی و به خاطر منافعت دم نزدی، با ظالم هم...

حسین(ع) سیاستمداری نیست که به خاطر شرابخواری و سگبازی یزید، ...

حسین(ع) سیاستمداری نیست که به خاطر شرابخواری و سگبازی یزید، ...

ادامه از پست قبل:white_down_pointing_backhand_index: http://...

ادامه از پست قبل:white_down_pointing_backhand_index: http://...

ادامه از پست قبل:white_down_pointing_backhand_index:  http:/...

ادامه از پست قبل:white_down_pointing_backhand_index: http:/...

ادامه از پست قبلhttp://wisgoon.com/pin/27228169/عباس(ع) با ح...

ادامه از پست قبلhttp://wisgoon.com/pin/27228169/عباس(ع) با ح...

:waving_black_flag: زهیر بن قین شهید کربلا، که امام حسین(ع) ...

:waving_black_flag: زهیر بن قین شهید کربلا، که امام حسین(ع) ...

ادامه از پست قبلhttp://wisgoon.com/pin/27227973/حر نگران و آ...
۱

ادامه از پست قبلhttp://wisgoon.com/pin/27227973/حر نگران و آ...

حر بن یزید ریاحی، اولین شهید کربلا، اولین کسی است که آب را ب...

حر بن یزید ریاحی، اولین شهید کربلا، اولین کسی است که آب را ب...

سخنان حضرت زینب(س) در شام:سپاس خدای را که پروردگار جهانیان ا...

سخنان حضرت زینب(س) در شام:سپاس خدای را که پروردگار جهانیان ا...

دو ماهی بر خاک...اگر نهایت زن بودن و اوج مقام زن، نیل به مرت...
۱

دو ماهی بر خاک...اگر نهایت زن بودن و اوج مقام زن، نیل به مرت...

ادامه از پست قبل:white_down_pointing_backhand_index: http://...
۱

ادامه از پست قبل:white_down_pointing_backhand_index: http://...

ادامه از پست قبل..‌.:white_down_pointing_backhand_index:http...
۲

ادامه از پست قبل..‌.:white_down_pointing_backhand_index:http...

ادامه از پست قبل...:white_down_pointing_backhand_index:http:...

ادامه از پست قبل...:white_down_pointing_backhand_index:http:...

این عباس علی است...خسته، گرسنه، تشنه، داغدیده و مصیبت زده......
۱

این عباس علی است...خسته، گرسنه، تشنه، داغدیده و مصیبت زده......

دو گلدستهبعضی گفته‌اند که این دو جوان عبدالله و عبدالرحمن غف...
۱

دو گلدستهبعضی گفته‌اند که این دو جوان عبدالله و عبدالرحمن غف...

ادامه از پست قبلhttp://wisgoon.com/pin/27226210/امان نامههر ...

ادامه از پست قبلhttp://wisgoon.com/pin/27226210/امان نامههر ...

امان‌نامهعصر روز نهم محرم است، شب عاشورا...شهادت یاران و همر...

امان‌نامهعصر روز نهم محرم است، شب عاشورا...شهادت یاران و همر...

«عمرسعد» آدم عجیبی نیست. آدم فکر نمی‎کند کسی مثل او فرمانده‎...

«عمرسعد» آدم عجیبی نیست. آدم فکر نمی‎کند کسی مثل او فرمانده‎...

:white_heavy_check_mark: یکی از مهم‌ترین پیام‌های فراموش شده...

:white_heavy_check_mark: یکی از مهم‌ترین پیام‌های فراموش شده...

digikala