پیرمرد (۳۸ تصویر)

🌵💚 یک روز از سرِ بی کاری به بچه های کلاس گفتم انشایی بنویسند با این عنوان که
۰

🌵💚 یک روز از سرِ بی کاری به بچه های کلاس گفتم انشایی بنویسند با این عنوان که "فقر بهتر است یا عطر؟" قافیه ساختن از سرگرمی هایم بود چند نفری از بچه ها نوشتند "فقر" از بین علم و ثروت، همیشه علم را انتخاب می کردند نوشته بودند که ...

🌵💚 یک روز از سرِ بی کاری به بچه های کلاس گفتم انشایی بنویسند با این عنوان که
۰

🌵💚 یک روز از سرِ بی کاری به بچه های کلاس گفتم انشایی بنویسند با این عنوان که "فقر بهتر است یا عطر؟" قافیه ساختن از سرگرمی هایم بود چند نفری از بچه ها نوشتند "فقر" از بین علم و ثروت، همیشه علم را انتخاب می کردند نوشته بودند که ...

پیرمرد خسته از مرام روزگار شب تا به صبح بیدار بود یاد او همه ایام دور یاد او خاطرات غمبار بود #پیرمرد #عکاسی
۰

پیرمرد خسته از مرام روزگار شب تا به صبح بیدار بود یاد او همه ایام دور یاد او خاطرات غمبار بود #پیرمرد #عکاسی

#پیرمرد
۰

#پیرمرد

عروسکی بود با #چشم -های دکمهای که دست و پایش با چند نخ #نامرئی وصل بود به دو تا چوب کهنه .. . یک پیرمرد شصت سال بود که هر روز کنار خیابان اصلی شهر ...
۱

عروسکی بود با #چشم -های دکمهای که دست و پایش با چند نخ #نامرئی وصل بود به دو تا چوب کهنه .. . یک پیرمرد شصت سال بود که هر روز کنار خیابان اصلی شهر میایستاد و عروسک را با همان دو تا چوپ #می -رقصاند و پول میگرفت .. ...

عیسی مسیح فرمود نترس زیرا من باتو هستم نگران نشو زیرا من خدای تو هستم ومن تورا از هر سختی عبور خواهم داد #خواننده #بازیگر #فیلم #کارگردان #دین #مذهب #امیرتتلو #نولاو #ایمان #هنر #کورالین #خوکچه ...
۰

عیسی مسیح فرمود نترس زیرا من باتو هستم نگران نشو زیرا من خدای تو هستم ومن تورا از هر سختی عبور خواهم داد #خواننده #بازیگر #فیلم #کارگردان #دین #مذهب #امیرتتلو #نولاو #ایمان #هنر #کورالین #خوکچه #سگ #هاپو #گربه #پیشی #مادر #پدر #امام #حسین #علی #ابوالفضل #فرشته #طلسم #گرافیک #اسلام #مسیحیت ...

:/ بدقلق ترین و چندش ترین موتوربرق ! فک کنم بهترین توصیف برای این #پیرمرد باشه !! از ظهر تا نیم ساعت پیش درگیر روشن کردنش بودم بالاخره با هر مکافاتی بود روشن شد :| ...
۴۳

:/ بدقلق ترین و چندش ترین موتوربرق ! فک کنم بهترین توصیف برای این #پیرمرد باشه !! از ظهر تا نیم ساعت پیش درگیر روشن کردنش بودم بالاخره با هر مکافاتی بود روشن شد :| 😕 پ.ن دیالوگ های منو و موتور :" جان مادرت روشن شو " "داداش اذیت ...

نمیخواهم کسی با من کند ابرازِ همدردی که از همدردی این مردمِ بی درد میترسم. #مردم #ظلم #بیدرد #بیدل #ظالمین #سکوت #تبعیض #نژادپرستی #دانش #علوم #علم #جوان #اسد #پیرمرد #خاک #اسداسماعیلی
۵

نمیخواهم کسی با من کند ابرازِ همدردی که از همدردی این مردمِ بی درد میترسم. #مردم #ظلم #بیدرد #بیدل #ظالمین #سکوت #تبعیض #نژادپرستی #دانش #علوم #علم #جوان #اسد #پیرمرد #خاک #اسداسماعیلی

نمیخواهم کسی با من کند ابرازِ همدردی که از همدردی این مردمِ بی درد میترسم. #مردم #ظلم #بیدرد #بیدل #ظالمین #سکوت #تبعیض #نژادپرستی #دانش #علوم #علم #جوان #اسد #پیرمرد #خاک #اسداسماعیلی
۰

نمیخواهم کسی با من کند ابرازِ همدردی که از همدردی این مردمِ بی درد میترسم. #مردم #ظلم #بیدرد #بیدل #ظالمین #سکوت #تبعیض #نژادپرستی #دانش #علوم #علم #جوان #اسد #پیرمرد #خاک #اسداسماعیلی

نمیخواهم کسی با من کند ابرازِ همدردی که از همدردی این مردمِ بی درد میترسم. #مردم #ظلم #بیدرد #بیدل #ظالمین #سکوت #تبعیض #نژادپرستی #دانش #علوم #علم #جوان #اسد #پیرمرد #خاک #اسداسماعیلی
۰

نمیخواهم کسی با من کند ابرازِ همدردی که از همدردی این مردمِ بی درد میترسم. #مردم #ظلم #بیدرد #بیدل #ظالمین #سکوت #تبعیض #نژادپرستی #دانش #علوم #علم #جوان #اسد #پیرمرد #خاک #اسداسماعیلی

نمیخواهم کسی با من کند ابرازِ همدردی که از همدردی این مردمِ بی درد میترسم. #مردم #ظلم #بیدرد #بیدل #ظالمین #سکوت #تبعیض #نژادپرستی #دانش #علوم #علم #جوان #اسد #پیرمرد #خاک #اسداسماعیلی
۰

نمیخواهم کسی با من کند ابرازِ همدردی که از همدردی این مردمِ بی درد میترسم. #مردم #ظلم #بیدرد #بیدل #ظالمین #سکوت #تبعیض #نژادپرستی #دانش #علوم #علم #جوان #اسد #پیرمرد #خاک #اسداسماعیلی

نمیخواهم کسی با من کند ابرازِ همدردی که از همدردی این مردمِ بی درد میترسم. #مردم #ظلم #بیدرد #بیدل #ظالمین #سکوت #تبعیض #نژادپرستی #دانش #علوم #علم #جوان #اسد #پیرمرد #خاک #اسداسماعیلی
۰

نمیخواهم کسی با من کند ابرازِ همدردی که از همدردی این مردمِ بی درد میترسم. #مردم #ظلم #بیدرد #بیدل #ظالمین #سکوت #تبعیض #نژادپرستی #دانش #علوم #علم #جوان #اسد #پیرمرد #خاک #اسداسماعیلی

نمیخواهم کسی با من کند ابرازِ همدردی که از همدردی این مردمِ بی درد میترسم. #مردم #ظلم #بیدرد #بیدل #ظالمین #سکوت #تبعیض #نژادپرستی #دانش #علوم #علم #جوان #اسد #پیرمرد #خاک #اسداسماعیلی
۸

نمیخواهم کسی با من کند ابرازِ همدردی که از همدردی این مردمِ بی درد میترسم. #مردم #ظلم #بیدرد #بیدل #ظالمین #سکوت #تبعیض #نژادپرستی #دانش #علوم #علم #جوان #اسد #پیرمرد #خاک #اسداسماعیلی

نمیخواهم کسی با من کند ابرازِ همدردی که از همدردی این مردمِ بی درد میترسم. #مردم #ظلم #بیدرد #بیدل #ظالمین #سکوت #تبعیض #نژادپرستی #دانش #علوم #علم #جوان #اسد #پیرمرد #خاک #اسداسماعیلی
۰

نمیخواهم کسی با من کند ابرازِ همدردی که از همدردی این مردمِ بی درد میترسم. #مردم #ظلم #بیدرد #بیدل #ظالمین #سکوت #تبعیض #نژادپرستی #دانش #علوم #علم #جوان #اسد #پیرمرد #خاک #اسداسماعیلی

نمیخواهم کسی با من کند ابرازِ همدردی که از همدردی این مردمِ بی درد میترسم. #مردم #ظلم #بیدرد #بیدل #ظالمین #سکوت #تبعیض #نژادپرستی #دانش #علوم #علم #جوان #اسد #پیرمرد #خاک #اسداسماعیلی
۰

نمیخواهم کسی با من کند ابرازِ همدردی که از همدردی این مردمِ بی درد میترسم. #مردم #ظلم #بیدرد #بیدل #ظالمین #سکوت #تبعیض #نژادپرستی #دانش #علوم #علم #جوان #اسد #پیرمرد #خاک #اسداسماعیلی

نمیخواهم کسی با من کند ابرازِ همدردی که از همدردی این مردمِ بی درد میترسم. #مردم #ظلم #بیدرد #بیدل #ظالمین #سکوت #تبعیض #نژادپرستی #دانش #علوم #علم #جوان #اسد #پیرمرد #خاک #اسداسماعیلی
۰

نمیخواهم کسی با من کند ابرازِ همدردی که از همدردی این مردمِ بی درد میترسم. #مردم #ظلم #بیدرد #بیدل #ظالمین #سکوت #تبعیض #نژادپرستی #دانش #علوم #علم #جوان #اسد #پیرمرد #خاک #اسداسماعیلی

نمیخواهم کسی با من کند ابرازِ همدردی که از همدردی این مردمِ بی درد میترسم. #مردم #ظلم #بیدرد #بیدل #ظالمین #سکوت #تبعیض #نژادپرستی #دانش #علوم #علم #جوان #اسد #پیرمرد #خاک #اسداسماعیلی
۰

نمیخواهم کسی با من کند ابرازِ همدردی که از همدردی این مردمِ بی درد میترسم. #مردم #ظلم #بیدرد #بیدل #ظالمین #سکوت #تبعیض #نژادپرستی #دانش #علوم #علم #جوان #اسد #پیرمرد #خاک #اسداسماعیلی

#جوان به #پیرمرد گفت: #خوشبخت خواهم شد... خواستگارم به خاطر من #پدر و #مادرش را پس زد... پیر گفت: خوشبخت نمیشوی کسی که چشم بر زحمت پدر ومادر بست بخاطر تو، روزی چشم بر تو ...
۱

#جوان به #پیرمرد گفت: #خوشبخت خواهم شد... خواستگارم به خاطر من #پدر و #مادرش را پس زد... پیر گفت: خوشبخت نمیشوی کسی که چشم بر زحمت پدر ومادر بست بخاطر تو، روزی چشم بر تو هم خواهد بست بخاطر دیگری... #تکست 📝 ️

#پیرمرد #موبایلشو برد #تعمیر_کنه،تعمیرکار گفت #موبایل_سالمه #مشکلی_نداره، #پیرمرد با#صدایی_غمگین گفت پس چرا #بچه_هام بم #زنگ_نمیزنن...
۲

#پیرمرد #موبایلشو برد #تعمیر_کنه،تعمیرکار گفت #موبایل_سالمه #مشکلی_نداره، #پیرمرد با#صدایی_غمگین گفت پس چرا #بچه_هام بم #زنگ_نمیزنن...

پیرمرد غربی!!! #پیرمرد #غرب #سیگار
۰

پیرمرد غربی!!! #پیرمرد #غرب #سیگار