پی (۱۰۱ تصویر)

#بخونید :)تو ماشین بغلش یهو گفتم ی چی بخوام بهم میدی ؟میدونس...
۳۰

#بخونید :)تو ماشین بغلش یهو گفتم ی چی بخوام بهم میدی ؟میدونس...

#بخونید :) خود ازاری یعنی دوست داشتن کسی که تورا دوست ندارد....
۶

#بخونید :) خود ازاری یعنی دوست داشتن کسی که تورا دوست ندارد....

بخوانیم و #بیندیشیمعزیزم ،از " ترین" پرهیز کن ، چرا که خوشبخ...
۱۲

بخوانیم و #بیندیشیمعزیزم ،از " ترین" پرهیز کن ، چرا که خوشبخ...

#بخونید :)جمشید از روت خجالت میکشم...قولمو شکستم...روم نشد ب...
۶

#بخونید :)جمشید از روت خجالت میکشم...قولمو شکستم...روم نشد ب...

#بخونید :) نشَستم رو صَندلی به آرایشگَر گُفتم خانوم کوتاهه ‌...
۱۸

#بخونید :) نشَستم رو صَندلی به آرایشگَر گُفتم خانوم کوتاهه ‌...

#بخونید :)- گاهی آدم دلش میخواد با یه نفر دو کلمه حرف بزنه!+...
۵

#بخونید :)- گاهی آدم دلش میخواد با یه نفر دو کلمه حرف بزنه!+...

#بخونید:) من عاشق زمستانمعاشق اینکه ببینمت در زمستان آرام را...
۱۴

#بخونید:) من عاشق زمستانمعاشق اینکه ببینمت در زمستان آرام را...

#بخونید:) فکرش را بکن من باشم و تو باشی دختر کوچکِ شیرین زبا...
۱۵

#بخونید:) فکرش را بکن من باشم و تو باشی دختر کوچکِ شیرین زبا...

#بخونید :)  #کوتاهیه روز دوتا جوجه عاشق هم شدنبعد که بزرگ شد...
۲۱

#بخونید :) #کوتاهیه روز دوتا جوجه عاشق هم شدنبعد که بزرگ شد...

#بخونید:) _ کِی رسیدی؟؟+ دیشب... وقتی بهت زنگ زدم هنوز فرودگ...
۴۲

#بخونید:) _ کِی رسیدی؟؟+ دیشب... وقتی بهت زنگ زدم هنوز فرودگ...

#بخونید :) من به هر کسی اجازه نمیدادم تکرار کند اشتباهاتش را...
۲۳

#بخونید :) من به هر کسی اجازه نمیدادم تکرار کند اشتباهاتش را...

#بخونید  :)من که نمیگم چشمات واسه من باشهیا براش باید یا نبا...
۴۹

#بخونید :)من که نمیگم چشمات واسه من باشهیا براش باید یا نبا...

#بخونید :) دَستمو بالا گرفتم و چند بار تکون دادم تا بلکه حوا...
۳۴

#بخونید :) دَستمو بالا گرفتم و چند بار تکون دادم تا بلکه حوا...

#بخونید :)از رابطه یِ اول خسته و خراب خارج می شویمو هنوز جای...
۲۰

#بخونید :)از رابطه یِ اول خسته و خراب خارج می شویمو هنوز جای...

#بخونید :)شده ایم آدمهایی که جرات رو در رو حرف زدن را نداریم...
۴۶

#بخونید :)شده ایم آدمهایی که جرات رو در رو حرف زدن را نداریم...

به وقت #مستر :white_up_pointing_backhand_index:    #بخونید :...
۴۴

به وقت #مستر :white_up_pointing_backhand_index: #بخونید :...

#بخونید :)یک جور دوست داشتن هایی هم هستند که به زبان آورده ن...
۳۹

#بخونید :)یک جور دوست داشتن هایی هم هستند که به زبان آورده ن...