نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

چاره‌ها (۱ تصویر)

#چاره‌ها رفت ز دست دل بیچاره من تو بیا چارهٔ من شو که توئی چاره من در بیابان طلب بیسر و پا می‌گردد که ترا میطلبد این دل آوارهٔ من 👤 فیض کاشانی

#چاره‌ها رفت ز دست دل بیچاره من تو بیا چارهٔ من شو که توئی چاره من در بیابان طلب بیسر و پا می‌گردد که ترا میطلبد این دل آوارهٔ من 👤 فیض کاشانی