12

سَرت گرمه دلم اروم ندارع ... مندنت با من محاله.

26

#چشم رنگی

2

پارت۱۶

1

#آیت‌الله‌حائری‌شیرازی🌱🚫 #نامحرم_را_شیفتۀ_خودتان_نکنید⛔️❇️اگ...

#آیت‌الله‌حائری‌شیرازی🌱🚫 #نامحرم_را_شیفتۀ_خودتان_نکنید⛔️❇️اگ...

#خون به #دل ...

#آیت‌الله‌حائری‌شیرازی🌱🚫 #نامحرم_را_شیفتۀ_خودتان_نکنید⛔️❇️اگ...

#عفافگرایی#عفاف_چشم#فواید_پاکی_چشم❇️در هر #چشم انسان، بیش از...

#عفافگرایی#عفت_در_نگاه🍃#امام_صادق علیه السلام فرمودند: "هیچ ...

2

چشم ای دار و ندارم

ت‍‌و ش‍‌دی‍‌ م‍‌‍‌اه‍‌ م‍‌‍‌ن‍‌ ⸙͜ 💕🌿~مرور خاطرات متینیکا:»...

در وصل تو پیوسته به گلشن بودمدر هجر تو با ناله و شیون بودمگف...

5

تــو صاحبـــ آن "چشمان زیباي قهوه ای‍‍"هستیکــه فقط مــنشــع...

#حاج قاسم سلیمانی در مراسم سالگرد شهادت شهید حسن اسدی درباره...

28

#کپشن☟︎︎︎☟︎︎︎ ⚠︎ 𝒑𝒆𝒐𝒑𝒆𝒍 𝒂𝒓𝒆 𝒅𝒊𝒇𝒇𝒆𝒓𝒆𝒏𝒕⚠︎ شهر از ...

چشامو بستم......🙂💔#چشم #اشک #دپ #عشق